ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان

زهرا فاتحی پیکانی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jem.2023.69310.3392

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) در بین گروهی از نوجوانان دختر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 486 نوجوان دختر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو و همکاران، 2002)، مقیاس ذهن‌آگاهی نوجوان و بزرگسال (دارتمن، گلاب، ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت یادگیری دیجیتالی معلمان

محمد محمدی پور؛ شبنم نورالهی

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67314.3360

چکیده
  شایستگی‌های سواد دیجیتالی نقش محوری در رشد حرفه‌ای معلمان دارد. بااین‌وجود، فقدان ابزار کارآمد برای سنجش یادگیری دیجیتالی معلم، تحقیقات در این زمینه را با مشکل روبرو کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت یادگیری دیجیتالی زیمر، مک تیگو و ماتسودا (2021) بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد

مریم آسوده؛ رسول کرد نوقابی

دوره 13، شماره 49 ، مهر 1401، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22054/jem.2023.66315.3345

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ی خرد بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ساکن شهر همدان بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس 440 نفر از آنان انتخاب شدند. سپس برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته خرد بر روی آنان اجرا گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 58 گویه‌ از 121 گویه‌ی آزمون و بعد گشودگی تجربه از 9 بعد آن ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس آگاهی از بدن شی انگاشته

اعظم منصوری نیک؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 12، شماره 48 ، تیر 1401، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22054/jem.2023.62796.2210

چکیده
  مقیاس آگاهی از بدن شی‌انگاشته یک مقیاس برجسته از سازه‌های کلیدی در پیشینه تصویر بدن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس آگاهی از بدن شی انگاشته در زنان صورت گرفت. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که 290 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر

بررسی مقدماتی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جزم اندیشی در بین دانشجویان

مرضیه حمزه زاده؛ وحید مشکی؛ شهریار شهیدی؛ روح الله منصوری سپهر

دوره 12، شماره 46 ، دی 1400، ، صفحه 145-171

https://doi.org/10.22054/jem.2022.55756.2087

چکیده
  به دلیل اثرگذاری جزم اندیشی بر بسیاری از حوزه های زندگی فردی و اجتماعی، پژوهش های زیادی با تمرکز بر این سازه شناختی انجام می گیرد. اما به دلیل فقدان ابزاری برای سنجش جزم اندیشی برای جامعه ایرانی، هدف پژوهش حاضر آماده سازی پرسشنامه جزم اندیشی روکیچ و بررسی پایایی و روایی آن در دانشجویان ایرانی بود. از میان جامعه دانشجویان دانشگاه شهید ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس اخلاق نوجوانان ایرانی

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی؛ غلامعلی افروز

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22054/jem.2022.47440.1969

چکیده
  سنجش اصولی اخلاق با استفاده از ابزارهای معتبر و مناسب بافت وحساس به فرهنگ هر جامعه، همواره مورد توجه روان‌شناسان بوده است. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری برای سنجش اخلاق از منظر نوجوانان ایرانی بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود. میدان پژوهش در بخش کیفی کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ...  بیشتر

ساخت، رواسازی و تعیین پایایی آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی تبریز بر اساس DSM-5

آیدین معتمدین؛ سید داود حسینی نسب؛ مرضیه علیوندی وفا

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 99-130

https://doi.org/10.22054/jem.2021.58266.2133

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ساخت آزمونی برای تشخیص مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. تعداد 1374 نفر دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری شناختی در نمونه‌ای از جامعه ایرانی

سیده اسماء حسینی؛ حنانه محمدی؛ زینب سعادت

دوره 11، شماره 42 ، دی 1399، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22054/jem.2021.57320.2113

چکیده
  تاب‌آوری به عنوان فرایند سازگاری مثبت در مواجهه با منابع قابل توجه استرس، دارای انواعی است و یکی از انواع آن که جدیداً مورد توجه قرار گرفته است، تاب‌آوری شناختی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری شناختی (CRS) در نمونه‌ای از جامعه ایرانی بود. جهت انجام پژوهش، ابتدا کار ترجمه و بازترجمه نسخه ...  بیشتر

"بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم"

ابوالفضل کرمی؛ رعنا کرمی؛ علی علیپور

دوره 11، شماره 41 ، مهر 1399، ، صفحه 97-125

https://doi.org/10.22054/jem.2021.51727.2036

چکیده
  چکیده:این پژوهش با هدف اعتبار سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم برای کودکان 6 تا 16 ساله ایرانی انجام شد. با توجه به آمار دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان، 1200 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، ابزار انداره‌گیری مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم و مقیاس هوشی کودکان ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در نوجوانان

نسیبه زارعی منوجان؛ مسعود حسینچاری؛ بهرام جوکار؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، ، صفحه 31-53

https://doi.org/10.22054/jem.2020.49790.2005

چکیده
  یکی از نیازهای حیاتی دانش‌آموزان برای ورود به مراحل بعدی زندگی، کسب سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در مدرسه است؛ سرمایه‌ای که ورود آنان را به اجتماع سازمانی و دانشگاهی تسهیل کند. با توجه به اهمیت سرمایه روان‌شناختی در حیطه تحصیلی و محیط‌های آموزشی و نبود یک ابزار روا و پایا برای سنجش آن در دوران دبیرستان، پژوهش حاضر در راستای پر کردن ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یاسر گراوند؛ محمد کوهی؛ الهه سیدکابلی؛ احمد علیزاده

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22054/jem.2020.46882.1978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه درگیری پژوهشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) به تعداد 3199 نفر بود ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی نوجوان و بزرگسال (AAMS)

حمید بارانی؛ سیده پریسا سلامت؛ محبوبه فولادچنگ

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22054/jem.2020.51932.2040

چکیده
  مقدمه: اگرچه ابزارهای مختلفی جهت سنجش ذهن آگاهی طراحی شده است، لیکن هیچ یک از این ابزارها به بررسی جامع ابعاد ذهن آگاهی در کنار یکدیگر نپرداخته و هم چنین فقط برای یک گروه سنی خاص طراحی شده است. در پاسخ به این شکاف پژوهشی، مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران (AAMS) با 19 گویه جهت سنجش چهار بعد از ذهن آگاهی برای دو گروه نوجوانان و بزرگسالان طراحی ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

کامران شیوندی؛ یاسر ازاد فارسانی؛ موسی ریاحی

دوره 9، شماره 36 ، تیر 1398، ، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22054/jem.2020.38390.1869

چکیده
  چکیده خودکارآمدی ، یکی از سازه های مهم در نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیز عملکرد موثر او در موقعیت های استرس زاست. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی(روایی و پایایی) مقیاس کوتاه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی میان دانشجویان ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-24 سؤالی در دانشجویان

سجاد بشرپور؛ مینا طاهری فرد؛ گلاویژ محمدی

دوره 9، شماره 36 ، تیر 1398، ، صفحه 65-89

https://doi.org/10.22054/jem.2017.4956.1158

چکیده
  زمینه: در دو دهه اخیر بیان شده است که مدل شش عامل شخصیت (هگزاکو) تبیین کاملی از ساختار شخصیت ارائه می‌دهد؛ لذا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌های هگزاکو در پژوهشهای رفتاری از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسش‌نامه شخصیتی هگزاکو در دانشجویان انجام گرفت. روش: کلیه‌ دانشجویان ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ باجگیری عاطفی

ذبیح اله عباس پور؛ عباس امان الهی؛ عسگر چوبداری

دوره 9، شماره 36 ، تیر 1398، ، صفحه 183-200

https://doi.org/10.22054/jem.2020.44909.1944

چکیده
  باجگیری عاطفی شکلی از دستکاری کردن شدید دیگران است، به طوری که اگر خواسته‌های یک فرد در رابطه صمیمانه برآورده نشود، به طور مستقیم و غیر مستقیم از تهدید استفاده می‌کند تا طرف مقابل را تنبیه کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس باجگیری عاطفی (EB) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان

فزوزان باغبان زاده؛ مرتضی امیدیان؛ غلالمحسین مکتبی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1397، ، صفحه 47-65

https://doi.org/10.22054/jem.2019.33090.1770

چکیده
  زدبیرستان مکانی است که در آن نوجوانانی با روابطی پیچیده در حال تعامل با هم‌سالانشان هستند؛ این وضعیت وجود تعارض را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در مطالعه حاضر، تعارض دانش آموزان به‌عنوان حالتی از رفتارها یا اهداف ناسازگار و تنش زا بین دانش آموزان با ارزش ها، سبک های ارتباطی و دیدگاه های مختلف تعریف می شود. در چنین شرایطی مهارت‌های اجتماعی، ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا

الهام اتحادی؛ حمید رحیمیان؛ عصمت مومنی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 34 ، دی 1397، ، صفحه 67-90

https://doi.org/10.22054/jem.2019.21425.1525

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران با حجم 300 نفر در سال تحصیلی 1396-1395 بود. ابتدا بامطالعه ادبیات پژوهش، به ...  بیشتر

ویژگی‌های روان سنجی مقیاس تجارب تجزیه ای و همبستگی آن با افکار خودکشی و صفات بیمارگون شخصیت در بیماران افسرده

حمید کارگر برزی؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ حامد برماس؛ صادق تقی لو

دوره 9، شماره 34 ، دی 1397، ، صفحه 115-131

https://doi.org/10.22054/jem.2019.21744.1533

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بود. روش: روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی1394-1393 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 374 نفر ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 9، شماره 34 ، دی 1397، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22054/jem.2019.33976.1790

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری برای اندازه‌گیری نگرش به زمان در میان نوجوانان ایرانی بوده است. به همین منظور دو مطالعه جهت ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان انجام شد. در مطالعه اول برای شناسایی ابعاد نگرش به زمان و ساخت ابزار از روش کیفی و طرح نظریه برخاسته از داده بنیاد استفاده شد. شرکت‌کنندگان در مطالعه اول 45 نفر (23 پسر و 22 دختر) بین ...  بیشتر

ساخت پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه زوجی،والدینی و همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ رضوان جزایری؛ امید عیسی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1397، ، صفحه 103-123

https://doi.org/10.22054/jem.2019.30600.1713

چکیده
  چکیده: هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه های خانواده های ADHD محور بود.بدین منظور ابتدا با مصاحبه های عمیق با روش پدیدارشناسی با 16 خانواده(27 نفر) و مطالعه ی منابع در پیشینه پژوهشی مقوله ها و آسیب های سه زیر منظومه مشخص گردید و بر اساس آنها پرسشنامه ای تدوین گردید.سپس از بین خانواده هایی که دارای فرزند مبتلا ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان

بهروز اکبرزاده؛ احسان زارعیان؛ الهه سیاوشی؛ سودابه مقدم

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1397، ، صفحه 125-153

https://doi.org/10.22054/jem.2019.35904.1828

چکیده
  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی-3 نوجوانان بود. بدین منظور ابتدا نسخه اصلی ترجمه و با روش استاندارد پس‌رو- پیش‌رو مورد بررسی و تایید قرارگرفت، سپس 220 ورزشکار نوجوان (120 دختر، 100 پسر) که در سالن‌های ورزشی شهرستان ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر)

ذبیح اله عباس پور؛ فیض اله پورسردار؛ زهرا قنبری؛ شیوا شاهوری؛ افروز شادفر

دوره 8، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22054/jem.2018.25002.1611

چکیده
  به نظر می‌رسد والد آزاری، پرخاشگری و خشونت نسبت به والدین از پدیده‌های نا آشکار رایج در حوزه آسیب شناسی خانواده هستند. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز ...  بیشتر

روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

دوره 8، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 47-63

https://doi.org/10.22054/jem.2018.30681.1716

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی انجام گرفت. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات غیرآزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره دوره های مبتنی بر وب که در سال تحصیلی 1395-1396 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه ایی به ...  بیشتر

تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک در دانش آموزان 17-10 ساله ایرانی

محسن جلالی؛ رسول روشن؛ الناز پوراحمدی

دوره 8، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 65-97

https://doi.org/10.22054/jem.2018.29270.1693

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک بود. روش پژوهش: این مطالعه پیمایشی با هدف توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 890 نفر از کودکان 17-10 ساله استان های آذربایجان شرقی،گلستان و گیلان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم خود گزارشی نوجوان، ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه آن با ترس از صمیمیت و رضایت زناشویی

نادر کریمیان؛ یوسف کریمی؛ بختیار ملکاری

دوره 8، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22054/jem.2018.24145.1592

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه اصالت رابطه و ترس از صمیمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود. این پرسشنامه دارای 37 ماده میباشد و سال 2006 توسط لوپز و رایس ساخته شد. روش: جامعه مورد بررسی کارمندان متاهل شهر سنندج بودند. که از میان آنها و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 402 نفر(195 ...  بیشتر