دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 361
تعداد نویسندگان 821
تعداد مشاهده مقاله 474,327
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 469,550
نسبت مشاهده بر مقاله 1313.93
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1300.69
-------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,251
تعداد مقالات رد شده 826
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 224
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 363
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 128

نشریه اندازه­ گیری تربیتی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اندازه­ گیری تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اندازه ­گیری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه اندازه ­گیری تربیتی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود.

 

 

 

"دسترسی به مقالات این سایت آزاد است"

"این نشریه سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی

و با آن مقابله می کند"

 

1. ساخت، رواسازی و تعیین پایایی آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی تبریز بر اساس DSM-5

آیدین معتمدین؛ سید داود حسینی نسب؛ مرضیه علیوندی وفا

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.58266.2133

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ساخت آزمونی برای تشخیص مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. تعداد 1374 نفر دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ...  بیشتر

2. ارائه مدل پیش بینی صمیمیت زوجین بر روی زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران

زهرا جانی؛ علی دلاور؛ ابوالفضل کرمی؛ بهزاد شوقی

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.51574.2032

چکیده
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و روش مدلیابی معادلات ساختاری بود؛ جامعه آماری زنان متأهلمراجعه کننده به خانههای سلامت شهر تهران سال ۸۹۳۱ بودند. حجم نمونه موردنظر 044 نفر و روش نمونه گیری پژوهشتصادفی خوشهای چند مرحلهای بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن؛ پرسشنامه تمایزیافتگی خود، پرسشنامۀ ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو

فریبرز درتاج؛ مسلم دانش پایه؛ فاطمه شکواری وسطی

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.55834.2089

چکیده
  خرد، یکی از بالاترین فضایل است و در گستره وسیعی از حوزه فعالیت‌های اجتماعی، درنهایت باعث بهبود خود و جامعه می‌شود. هدف این پژوهش، مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خرد سن‌دیگو (SD-WISE)(توماس و همکاران، 2019) است. به همین منظور نمونه‌ای شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (223زن و132 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

1. تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

اکبر مومنی راد

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1392، ، صفحه 187-222

چکیده
  با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون ...  بیشتر

2. ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران

عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ احسان اکرادی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 201-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9490.1286

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای ...  بیشتر

3. تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری وخود تنظیمی با عملکرد ریاضی

جمال عبدالملکی؛ صابر عبدالملکی؛ سیده مریم حسینی لرگانی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1395، ، صفحه 35-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4021

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خود تنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، نمونه ای به حجم 396 دانش آموز انتخاب گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه های منابع اطلاعات خودکارآمدی ...  بیشتر

4. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

5. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

کریم سواری

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، ، صفحه 126-142

چکیده
  زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز ...  بیشتر

1. روایی و پایایی نمرات بدست آمده از مدل نظریه سوال پاسخ ترستونی در آزمون های گزینه- بایست

علی طیرانی راد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.45918.1954

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی رویکرد بهینه تجزیه و تحلیل داده‌های ایپستیو در سنجش ویژگی‌های شخصیتی بود. شاخص‌های روایی ملاکی، پایایی تجربی و پایایی واقعی نمرات، با توجه به تاثیر همبستگی بین عامل‌هادر دو رویکرد نمره‌گذاری به روش کلاسیک و روش IRT ترستونی مورد مقایسه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از کلیه موقعیت‌هایی است که ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی آزمون هوش‌ چندگانه زمینه‌ای دانشجویان(مورد مطالعه: دانش‌آموختگان متقاضی شغل پلیس)

جواد عینی پور؛ احمد سوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.59001.2152

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبارسنجی آزمون هوش چندگانه زمینه‌ای دانشجویان بر اساس مدل نظریه هوش چندوجهی زمینه‌ای چنگ(2000) ساخته شد. در این مدل، محوری‌ترین نوع هوش یعنی هوش یادگیری که به معنی توانایی یادگیری و تفکر خلاقانه و انتقادی و بهینه‌سازی استفاده از توانائی‌های زیستی- فیزیولوژیکی است، در مرکز و قلب مدل ارتباطی انواع هوش مستقر ...  بیشتر

3. طراحی و اعتبارسنجی مقیاس سنجش کیفیت آموزش مجازی اساتید دانشگاه از نظر دانشجویان

افشین افضلی؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ روح الله عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.58728.2145

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مقیاس سنجش کیفیت آموزش مجازی اساتید از نظر دانشجویان بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان که در ارزیابی اساتید شرکت نموده اند، بود حجم نمونه آماری شامل 500 نفر بود که به شیوه نمونه ...  بیشتر

4. نرخ آشکارسازی کنش افتراقی سؤال با استفاده از مدل درخت‌های راش یک مطالعه شبیه‌سازی‌شده و داده های واقعی آزمون های سرنوشت ساز ناجا

حمیدرضا کرمی؛ مسعود گرامی پور؛ اصغر مینائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.61694.2190

چکیده
  اگرچه تحلیل مدل درخت‌های راش برای شناسایی سؤال‌های سودار آزمون‌های مختلف معرفی‌شده است، اما تحقیقات اندکی در این خصوص صورت پذیرفته است.‌ هدف از این تحقیق استفاده از مدل درخت‌های راش و بررسی عوامل مداخله‌گر در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال‌های آزمون بود. برای پاسخگویی به سؤال‌های تحقیق از روش مطالعات شبیه‌سازی و داده‌های آزمون ...  بیشتر

ابر واژگان