دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 377
تعداد نویسندگان 856
تعداد مشاهده مقاله 529,775
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 505,770
نسبت مشاهده بر مقاله 1405.24
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1341.56
-------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,313
تعداد مقالات رد شده 856
درصد عدم پذیرش 65
تعداد مقالات پذیرفته شده 242
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 65
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 136

نشریه اندازه­ گیری تربیتی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اندازه­ گیری تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اندازه ­گیری انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه اندازه ­گیری تربیتی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.نشریه با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (با رتبه A) منتشر می‌شود. «نشریه مبلغ یک میلیون ریال جهت ارزیابی اولیه مقالات دریافت می‌کند اما تمام هزینه‌های داوری و مراحل چاپ و انتشار مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می‌شود»

 

"دسترسی به مقالات این سایت آزاد است"

"این نشریه سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی

و با آن مقابله می کند"

 

بررسی سواد ارزشیابی معلمان در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: تاثیر پیشینۀ تحصیلی

معصومه استاجی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.59105.2153

چکیده
  ارزشیابیهای کلاسی بخش جداییناپذیر فرایند یادگیری زبان و ابزاری قدرتمند برای تصمیمگیری آگاهانه و صحیح است. با این حال، شناخت نسبتاً کمی درمورد چگونگی برخورد معلمان با این نوع مطالبات وجود دارد و مهمتر این که، چگونه چنین شیوههای ارزشیابی در تدریس روزانه آنها تأثیر میگذارد. این مقاله در نظر دارد تا سواد ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی ...  بیشتر

اعتباریابی پرسشنامة بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ عباس نقی زاده باقی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.58460.2138

چکیده
  گسترش شبکه‌های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه‌های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان‌ها در حال سرمایه‌گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه‌های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می‌کند و مشارکت آنها را تشویق می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی‌سنجی ...  بیشتر

بررسی میزان واگرایی سرفصل دروس و سوال‌های آزمون با استفاده از آزمون نیکویی برازش و شاخص جِفری (نمونه موردی: سوال‌های درس آمار آزمون تحصیلات تکمیلی 1397-1393)

غلامرضا یادگارزاده؛ عادل فاطمی؛ مصطفی رستگار آگاه

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.56477.2097

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان واگرایی سوال‌های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تعدادی از دروس اصلی آمار طی سال‌های 1397-1393 از سرفصل‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی است. برای این منظور ابتدا براساس سرفصل‌های دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس آنها طراحی می‌شوند، موضوع‌ها و زیر موضوع‌های ...  بیشتر

ساخت و اعتبار یابی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر تبریز

محمد اصل محمد علیزاد؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.58508.2143

چکیده
  برخورداربودن دانش آموزان از شایستگی تحصیلی و کسب و ارتقاء آن در فرایند تحصیل، مطلوب هر نظام آموزشی است. وجود ملاکی برای اندازه‌گیری درست شایستگی تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه شایستگی تحصیلی و شناسایی ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده آن مورد هدف قرار گرفته است. جامعه این ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما

فاطمه قلی پور؛ زهرا طبیبی؛ حسین کارشکی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.55807.2088

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی پرما در دانشجویان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دارای دسترسی به اینترنت در سال 1398-1399 بود. حجم نمونه 568 نفر (385 زن و 183 مرد) و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پرما، ...  بیشتر

هنجاریابی پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار یانگ در بین دانشجویان شهر تهران

سمیه مهدوی؛ مهران آزادی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.58601.2142

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و تعیین ویژگی‌های روانسنجی (اعتبار و روایی ) پرسشنامه طرحواره‌های اولیه یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه، 2005) در جامعه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درسال تحصیلی 98-99 انجام شد. به دلیل محدودیتهای ناشی از همه‌گیری کرونا نمونه آماری (مرد170 زن 341) به صورت داوطلبانه و از طریق گروه‌های مجازی دانشجویان ...  بیشتر

ویژگی‌های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2)در دانش آموزان 13 تا 18 سال

کمال پرهون؛ هادی پرهون؛ علیرضا مرادی؛ حمیدرضا حسن آبادی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.57932.2127

چکیده
  چکیدهبا توجه به محدودیت‌های پیش رو اندازه گیری مبتنی بر عملکرد کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان، مقیاس‌های درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی به عنوان جایگزین‌های مناسب پیشنهاد می‌شوند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش آموزان 13 تا 18 سال انجام ...  بیشتر

ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

مصطفی حسن اصفهانی؛ مهدی خانجانی؛ عادل بذرام

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.64299.3313

چکیده
  فابینگ پدیده‌ای نوظهور در دنیا می‌باشد که با پیشرفت تلفن‌های هوشمند نقش پرنگ‌تری در جوامع مدرن پیدا کرده است. این پژوهش با هدفی کاربردی، سعی در هنجاریابی پرسشنامه پدیده فابینگ و مطالعه و شناسایی این پدیده داشته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری آن شامل جمعیت عمومی کاربران تلفن های هوشمند و شبکه های مجازی بوده‌اند. ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان

فرامرز کشکولی؛ فرهاد خرمائی؛ سید مهدی پورسید

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.60422.2176

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر بوشهر بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 503 دانش‌آموز دختر و پسر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

اکبر مومنی راد

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 187-222

چکیده
  با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون ...  بیشتر

ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران

عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ احسان اکرادی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 201-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9490.1286

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای ...  بیشتر

تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری وخود تنظیمی با عملکرد ریاضی

جمال عبدالملکی؛ صابر عبدالملکی؛ سیده مریم حسینی لرگانی

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 35-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4021

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خود تنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، نمونه ای به حجم 396 دانش آموز انتخاب گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه های منابع اطلاعات خودکارآمدی ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

کریم سواری

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 126-142

چکیده
  زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز ...  بیشتر

کاربرد مدل دو پارامتری لوجیت آشیانه‌ای در شناسایی منابع DIF در سؤال‌های چندگزینه‌ای

حسن مشتاقیان ابرقوئی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.38853.1882

چکیده
  مشخص کردن گزینه‌های انحرافی به‌عنوان منابع کنش افتراقی سوال(DIF) در سوال های چند ارزشی اهمیت بسزایی برای طراحان و تحلیل گران سؤال دارد. هرچند DIF روش ‌معمول بررسی تغییرناپذیری اندازه‌گیری است؛ این رویکرد به‌خصوص در سؤال‌های چندگزینه‌ای با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است. هدف این مطالعه، ارزیابی رویکرد لوجیت آشیانه‌ای(NLM) در شناسایی ...  بیشتر

هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی بر اساس نظریه سوال_پاسخ

سعید صفانیا؛ سینا خردیار؛ کیهان ازادی؛ علی دلاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.54971.2080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی انجام شد. روش این پژوهش جز تحقیقات توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرارگرفت؛ در بخش کیفی جامعه پژوهش شامل اساتید صاحب نظر، مدیران مالی با بیش از 15 سال سابقه، اساتید دانشگاهی که دارای فعالیت علمی و عملی در این حوزه ...  بیشتر

ابر واژگان