آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1469
تعداد پذیرش 287
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 941
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 657

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 56
تعداد مشاهده مقاله 15869
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9291
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 141 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 399 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 285 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 203 روز
درصد پذیرش 20 %