آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1415
تعداد پذیرش 275
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 919
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 649

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 29
تعداد مشاهده مقاله 5595
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2459
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 395 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 285 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 19 %