آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1363
تعداد پذیرش 252
تعداد پذیرش بدون داوری 26
تعداد عدم پذیرش 877
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 626

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 6
تعداد مشاهده مقاله 1696
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 385 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 273 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 204 روز
درصد پذیرش 18 %