ویژگی‏ های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوران مدرسه

سیمین حسینیان؛ سارا کریمی؛ فائزه پیمان پاک

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، ، صفحه 56-78

https://doi.org/10.22054/jem.2024.70934.3411

چکیده
  مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوره (SCSE-M) یک مقیاس خودگزارشی برای سنجش خودکارآمدی است که با 25 ماده بر نحوه عملکرد مشاوران تمرکز دارد بااین‌حال این مقیاس تاکنون در جامعه ایرانی موردبررسی قرار نگرفته و ویژگی روان‌سنجی آن برآورد نشده است. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول ترجمه این مقیاس از زبان انگلیسی به زبان فارسی و سپس تعیین ویژگی‏های ...  بیشتر

بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک در نمونه‌ای از پدران ایرانی

امیر قربان پور لفمجانی؛ نسرین جلالی هریس؛ سجاد رضائی

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، ، صفحه 130-169

https://doi.org/10.22054/jem.2024.69654.3396

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک در نمونه‌ای از پدران ایرانی انجام شد. روش پژوهش موردنظر کاربردی و از بعد هدف توصیفی است که به‌صورت پیمایشی داده‌های آن جمع‌آوری شده است. طی سه زیرمطالعه پدران شهر رشت به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به نسخه ترجمه‌شده فارسی MPQ پاسخ دادند. در زیر ...  بیشتر

اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) در دانشجویان دانشگاههای تهران

اصغر مینائی؛ مرضیه حسنی

دوره 12، شماره 47 ، فروردین 1401، ، صفحه 145-165

https://doi.org/10.22054/jem.2023.31981.1744

چکیده
  پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) یکی از پرسشنامه‌های پرکاربرد شخصیت است، اما درباره ویژگیهای روانسنجی آن در جامعه ایران، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه BFI به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر تهران(210 دختر و 180 پسر) با دامنه سنی 18 تا 56 سال(52/27=M؛ 79/8=SD) به روش ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری ( FTF 5-15) درکودکان 5 تا 15 سال ایرانی

کریم عبدالمحمدی؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ خوشدوی ابراهیم زاده؛ امیر علیزاده؛ مصطفی زارعان؛ فهیمه نورافکن

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jem.2020.44493.1939

چکیده
  با توجه به گستردگی مشکلات رشدی - رفتاری ، پرسشنامه‌های موجود جنبه های محدودی از این مشکلات را ارزیابی می‌نمایند. پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری (FTF) نسبت به سایر ابزارها جامعیت بیشتری دارد و با یک نگاه جامع نسبت به این مشکلات ساخته شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی این پرسشنامه در جامعه ایرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ...  بیشتر

ساخت پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه زوجی،والدینی و همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ رضوان جزایری؛ امید عیسی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1397، ، صفحه 103-123

https://doi.org/10.22054/jem.2019.30600.1713

چکیده
  چکیده: هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه های خانواده های ADHD محور بود.بدین منظور ابتدا با مصاحبه های عمیق با روش پدیدارشناسی با 16 خانواده(27 نفر) و مطالعه ی منابع در پیشینه پژوهشی مقوله ها و آسیب های سه زیر منظومه مشخص گردید و بر اساس آنها پرسشنامه ای تدوین گردید.سپس از بین خانواده هایی که دارای فرزند مبتلا ...  بیشتر

تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک در دانش آموزان 17-10 ساله ایرانی

محسن جلالی؛ رسول روشن؛ الناز پوراحمدی

دوره 8، شماره 31 ، فروردین 1397، ، صفحه 65-97

https://doi.org/10.22054/jem.2018.29270.1693

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک بود. روش پژوهش: این مطالعه پیمایشی با هدف توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 890 نفر از کودکان 17-10 ساله استان های آذربایجان شرقی،گلستان و گیلان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم خود گزارشی نوجوان، ...  بیشتر

بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان

برزو امیرپور؛ افسانه شهبازی راد

دوره 8، شماره 30 ، دی 1396، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22054/jem.2018.25020.1612

چکیده
  زمینه:خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در خودپنداره، نظریات انگیزشی و رفتارهای مرتبط با سلامتی در نظر گرفته شده است. هدف:این مطالعه با هدف بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان ایرانی صورت گرفته است. روش:این مطالعه همبستگی از نوع اعتبارسنجی بود که پرسشنامه‌های خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران ...  بیشتر

انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی

دوره 8، شماره 30 ، دی 1396، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22054/jem.2018.19100.1477

چکیده
  هدف پزوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانش آموزان 14-8 ساله‌ی شهر آذرشهر است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه های دوم ابتدایی تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 562 تفر از آنان به عنوان نمونه ...  بیشتر

بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

فریده نرگسی؛ فاطمه ایزدی؛ کلثوم کریمی نژاد؛ علی رضایی شریف

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22054/jem.2017.19621.1495

چکیده
  اضطراب سلامتی با نگرانی‌های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می‌شود. افراد دارای اضطراب سلامتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند. شیوع آن در بین افراد بالاست. با توجه به اهمیت و ضرورت آن، یکی از دغدغه‌های مهم متخصصان بالینی بررسی اضطراب سلامت در بیماران است. در این راستا سنجش ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش موفق در آموزش (TSI-Q) در معلمان شهر تهران

شراره صباحی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22054/jem.2016.6119

چکیده
  هوش موفق مجموعه یکپارچه ایی از توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش انجام گرفت. جامعه آماری همه معلمان دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه این پژوهش 404 دبیر (278 زن 126 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی از بین دبیرستان های ...  بیشتر

معرفی نظریه تعمیم پذیری و تشریح فرآیند یک مطالعه اندازه گیری جهت سنجش اعتبار

نور علی فرخی؛ لیلا بهرامی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 43-81

https://doi.org/10.22054/jem.2017.6144.1186

چکیده
  زمینه: شناسایی و جداسازی منابع چندگانه خطای اندازه گیری و برآورد هر یک از آن ها، تمایز گذاشتن میان تصمیم های نسبی و مطلق، تمایز گذاشتن میان رویه های اندازه گیری ثابت و تصادفی و همچنین پرداختن به طرح های مختلف مطالعه D را می توان از جمله نقاط قوت نظریه تعمیم پذیری ذکر کرد که نظیر آن ها در نظریه کلاسیک آزمون وجود ندارد. با وجود این نقاط ...  بیشتر

بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی

ملیحه ترشابی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ علی عسگری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/jem.2016.4017

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بود. روش: در این پژوهش توصیفی، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشگاه های مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی آن ها اجرا شد. جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی، روش آلفای ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرزپور؛ مسعود حسین چاری

دوره 5، شماره 19 ، فروردین 1394، ، صفحه 177-192

https://doi.org/10.22054/jem.2015.1700

چکیده
  زمینه: تحقیقات نشان داده است که علاوه بر هوش، متغیرهای دیگری نیز مانند باورهای دانش‌آموزان در مورد ریاضی بر نحوهً عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پر کاربرد از جمله مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی، حائز اهمیت است. هدف: هدف این پژوهش بررسی کارایی نسخه بومی شده‌ی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

سیمین دخت رضاخانی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 179-206

https://doi.org/10.22054/jem.2015.793

چکیده
  زمینه:پژوهش بر مبنای نظریه هوش چندگانه گاردنر استواراست که براساس آن می توان روش ها و محتوای مواد آموزشی رادر فرایندیاددهی-یادگیری با نوع وسطح هوشی دانشجویان هماهنگ کرد.هدف:پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر انجام گرفته است.روش: نمونه آماری شامل 811 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 49-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی(CAAS) در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 400 دانش‌آموز(200 دختر و 200 پسر) بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان

بهمن کُرد؛ حسن پاشا شریفی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 76-92

چکیده
  زمینه: تنظیم و تعادل در هیجان‌ها راهبردی است سازگارانه برای ایجاد و سازمان دادن هیجان‌ها که به الگوی رفتارهای مراقبه‌ای منجر می‌شود و می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان داشته باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و تحلیل عاملی پرسشنامه خوددلسوزی نف (2003) در بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی (فرم والد)

علی‌اکبر ابراهیمی؛ احمد عابدی؛ مهناز شیرانی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 59-78

چکیده
  زمینه: مهارت‌های اجرایی، توانایی‌های شناختی سطح بالا هستند که در فعالیت‌های روزانه و تکالیف یادگیری به کودکان کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی و اعتبار مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی، 250 کودک (150 دختر و 100 پسر) از میان مراکز پیش‌دبستانی شهر اصفهان طی نمونه‌گیری ...  بیشتر

تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم‌جویی هیجان

جعفر حسنی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 111-146

چکیده
  زمینه: نظم­جویی هیجان یکی از مؤلفه‌های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان­شناختی و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف: هدف مطالعۀ حاضر تهیۀ نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمۀ مضاعف تدوین و روی 349 نفر ...  بیشتر

خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه

علی دلاور؛ محمود نجفی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 87-104

چکیده
  زمینه: محققان پیشنهاد کرده‌اند که خودکارآمدی عمومی به طور قابل ملاحظه ای می‌تواند به تئوری سازمانی، تحقیق و عمل کمک کند. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پرکاربرد از جمله خودکار آمدی بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) شوارزر و جروسالم در کارکنان دانشگاه های ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خلق و منش در کودکان پیش دبستانی

مهناز علی اکبری دهکردی؛ فرهاد شقاقی؛ علی اصغر کاکو جویباری؛ مریم زارع؛ زینب شایقیان؛ فاطمه امیر آبادی؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسینیه شهریاری

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، ، صفحه 39-64

چکیده
  زمینه: خلق و خو در دوران کودکی از عوامل مهم تعیین کننده مشکلات هیجانی آتی و ابتلا به مشکلات روانپزشکی آینده است لذا بررسی و شناخت زود هنگام خلق و خوی دشوار و خلق و خوهایی که به نحوی باعث ایجاد مشکل در آینده خواهند شد ضرورت می یابد. برای نیل به این مقصود وجود وسیله مناسب ارزیابی هم ضرورت دارد. هدف: از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی ...  بیشتر

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی

شکوه السادات بنی جمالی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 47-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی متناسب با ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی بود. برای این منظور پژوهش در دو مرحله مقدماتی و اصلی اجرا شد. در مرحله مقدماتی پرسشنامه ای با 51 سوال تنظیم و روی 52 نفر بیمار روانی و 52 فرد سالم اجرا گردید و در مرحله اصلی آزمون روی نمونه ای به تعداد 2335 نفر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ...  بیشتر

اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان

محمد عسکری؛ ساسان ملکی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1389، ، صفحه 1-23

چکیده
  به منظور اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر، نمونه‏ای به حجم 340 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این دانشجویان به عنوان آزمودنی تحت شرایط یکسان به سئوالات آزمون مهارتهای تفکر انتقاادی کالیفرنیا پاسخ دادند. محتوای ...  بیشتر