نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

چکیده

زمینه: شناسایی و جداسازی منابع چندگانه خطای اندازه گیری و برآورد هر یک از آن ها، تمایز گذاشتن میان تصمیم های نسبی و مطلق، تمایز گذاشتن میان رویه های اندازه گیری ثابت و تصادفی و همچنین پرداختن به طرح های مختلف مطالعه D را می توان از جمله نقاط قوت نظریه تعمیم پذیری ذکر کرد که نظیر آن ها در نظریه کلاسیک آزمون وجود ندارد. با وجود این نقاط قوت، نظریه تعمیم پذیری برای محققان کشورمان ناشناخته است و تحقیقات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. هدف: هدف از این مقاله، معرفی نظریه تعمیم پذیری و نشان دادن قابلیت کاربرد عملی آن در سنجش اعتبار اندازه ها بود. یافته ها: علاوه بر مقایسه میان دو نظریه کلاسیک آزمون و تعمیم پذیری، چارچوب مفهومی نظریه تعمیم پذیری به سادگی بیان گردید. همچنین، در این مقاله فرآیند طراحی، تحلیل و تفسیر یک مطالعه اندازه گیری در قالب یک مثال به همراه محاسبات و معادلات مربوطه، در 15 گام اصلی با جزئیات تشریح شد تا برای محققان و آزمون سازان یک راهنمای کاربردی جهت سنجش اعتبار باشد. نتیجه گیری: سودمندی GT نسبت به CTT جهت برآورد اعتبار به خصوص در وضعیت های اندازه گیری پیچیده نمایان گردید. همچنین، GT محققان را قادر می سازد که با اقدامات بهینه سازی، سهم خطا را در طرح اندازه گیری شان کاهش دهند که این کار، افزایش دقت در تعمیم نتایج را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

introduction of Generalizability theory and describing the process of a measurement study to assessing reliability

نویسندگان [English]

  • Noor-Ali Farroukhi 1
  • laila bahrami 2

چکیده [English]

Background: Recognizing multiple sources of measurement error and estimates each source separately, distinguishes between relative and absolute decisions, distinguishes between fixed and random facets and also the capability of dealing with different D study designs can be mentioned as the strength points of generalizability theory which have no corresponding statuses in classical test theory. Generalizability theory is unknown for our researchers and there are rare researches in this area.
Objective: The Purpose of this article was introduction of generalizability theory and presentation the practical applicability of this theory in assessing the reliability of measurements.
Results: In addition to comparison between classical test theory and generalizability theory, conceptual framework of generalizability theory was explained easily. Also, in this article the process of design, analysis and interpretation of a measurement study in shape of an example with relevant calculations and equations explained in detail in 15 steps to guide researchers and test developers who aimed to assessing reliability.
Conclusion: This article shows that utility of generalizability theory in reliability estimation especially in complicated measurement situations is more than classical test theory. Generalizability theory enables researchers to decrease errors in plan of measurement through optimization proceedings which will increase accuracy in generalization of results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classical test theory
  • generalizability theory
  • reliability