کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 16
1. ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی نوجوان و بزرگسال (AAMS)

دوره 10، شماره 39، بهار 1399، صفحه 123-152

10.22054/jem.2020.51932.2040

حمید بارانی؛ سیده پریسا سلامت؛ محبوبه فولادچنگ


3. ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 97-120

10.22054/jem.2017.24215.1595

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر


5. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 45-64

10.22054/jem.2017.17284.1444

عزت اله قدم پور؛ لیلا امیریان؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فاطمه نقی بیرانوند


6. اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 29-47

10.22054/jem.2017.15068.1405

علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه رجب پور نیک نام


7. پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه استرس نوجوانان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 89-116

10.22054/jem.2017.1671.1050

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب؛ ابوالقاسم یعقوبی


8. رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 171-200

10.22054/jem.2017.12594.1359

حسین کارشکی؛ محمد کوهی؛ زهرا آهنی


9. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب عملکرد موسیقی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 213-228

10.22054/jem.2016.4018

هادی مونسی طوسی؛ نوراله محمدی؛ فاطمه بیتا


14. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-18

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور


15. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 155-182

خدیجه فولادوند؛ مهری سلطانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ زهرا شعاعی


16. بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اصلاح شده هدف پیشرفت در جامعه دانش آموزی

دوره 2، شماره 7، بهار 1391، صفحه 71-90

سعید مشتاقی؛ مالک میر هاشمی؛ حسین پاشا شریفی