1. استانداردسازی پرسشنامۀ آموزش ترغیبی و بررسی رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دورۀ متوسطه شهر کاشمر

حسین مهدیان؛ حسن اسدزاده؛ حسن شعبانی؛ قدسی احقر؛ حسن احدی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 0-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامۀ آموزش ترغیبی و بررسی رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‏آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر که در سال تحصیلی 89- 1388 مشغول به تحصیل بوده‏اند. نمونه‌ی آماری نیز شامل 540 نفر از دانش‏آموزان (270 دختر و 270 ...  بیشتر

2. برآورد پایایی داده‌های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم‌پذیری

ابراهیم علیزاده؛ محمدحسین محبی نورالدین وند

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 1-24

چکیده
  هدف: هدف اصلی مقاله، معرفی نظریه تعمیم­پذیری و همچنین کاربرد آن برای برآورد پایایی داده­های تحلیل شغل بود. روش: بیست نفر از کارکنان خبره شغل کارشناس امور اداری یکی از بانک‌های دولتی به صورت تصادفی ساده از بین کارکنان خبره انتخاب شدند و پس از آموزش لازم، پرسشنامه مهارت‌های شغلی در اختیار آنها گذاشته شد تا میزان اهمیت هر یک از مهارت‌ها ...  بیشتر

3. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

4. آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی

محمد حسین ضرغامی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ اکرم خوش سخن

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 1-29

چکیده
  زمینه: روش تحلیل شبکه در حوزۀ روان‌شناسی به این دلیل که بنیان آن مبتنی بر تئوری و مفروضات هستی شناختی و روش‌شناختی خاصی است، می‌تواند به‌عنوان پارادایمی مستقل تلقی شود که بر اساس آن تکنیک‌ها و فنون ویژه‌ای برای جمع‌آوری، تحلیل داده‌ها و برازش مدل‌های نظری پیشنهاد می‌دهد. این روش در مطالعۀ سازه‏های روان‌شناسی که ماهیت شبکه‌ای ...  بیشتر

5. ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی‏ حوصلگی در دانشجویان ایرانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.787

چکیده
  زمینه: بی‏حوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربۀ تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل کننده و ملال­آور و بی قراری زیاد در شرایطی که رهایی از یکنواختی امکان پذیر نیست، تعریف می‏شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر ...  بیشتر

6. بررسی روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در فاصله زمانی معادل1390–1374

مریم صفرخانی؛ علیرضا کیامنش

دوره 5، شماره 19 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1670

چکیده
  زمینه:در این مقاله روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم (سوم راهنمایی) ایران در 5 مطالعه متوالی تیمز (TIMSS) با روند عملکرد دانش آموزان کشورهای منطقهو شرکت کننده در این مطالعه هامقایسه شده است.هدف:مقایسه با هدف تعیین جایگاه نظام آموزشی کشور در ریاضی دوره عمومی در میان کشورهای منطقه  با توجه به هدفهای ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله ...  بیشتر

7. بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم کودک و نوجوان (STAXI-2 C/A) در جمعیت ایرانی

اعظم برآبادی؛ لیلا حیدری نسب؛ مریم مقدسین

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1795

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) است. این پرسشنامه بر روی دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از این‌که پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد، برای اطمینان از صحت ترجمه آن، دوباره به زبان اصلی برگردانده شد. پس از اطمینان و تأیید ترجمه، این پرسشنامه. بر ...  بیشتر

8. نقش مؤلفه ‏های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی به منظور تدوین یک مدل ساختاری بین دانش ‏آموزان سال اول دبیرستان‏های استان آذربایجان‏غربی

آزاده بلوکی؛ علی دلاور؛ اسماعیل امام شریفی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 1-33

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش مؤلفه‏های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی و تدوین مدل ساختاری بوده است. تعداد افراد نمونه 300 نفر از دانش‏آموزان سال اول دبیرستان‏های شهرستان ارومیه می‏باشد. نمرۀ ترم 1 دانش‏آموزان به عنوان شاخص پیشرفت درس ریاضی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل مسیر، به کمک نرم ...  بیشتر

9. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-32

چکیده
  زمینه: از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش‏آموزان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش از ...  بیشتر

10. تأثیر تعدادگزینه‏ های سؤال در ویژگی‏های روان‏سنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل‏های پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه گیری

بهنام کریمی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، ، صفحه 1-23

چکیده
  سهولت نمره‏گذاری، اجرا و عینیت آزمون­های چندگزینه‏ای سبب شده که به عنوان ابزار اصلی در سنجش‏های وسیع مورد استفاده قرار گیرد. انتقادهای زیادی نسبت به سؤالات چندگزینه‏ای مطرح شده است. نظیر پوشش ندادن به تمامی اهداف تربیتی (سطوح پایین شناختی را می‏سنجند) و استفاده از عامل حدس و گمان در پاسخ به سؤال‏ها. در این میان عده‏ای ...  بیشتر

11. تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری.

خلیل موفق؛ علی دلاور؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3901

چکیده
  هدف مقاله حاضر تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی/توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور تحقق این هدف از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد دارای پست مدیریتی در صنعت بانکداری جمهوری ...  بیشتر

12. ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال – پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون

اسماعیل مام شریفی؛ علی دلاوران؛ آزاده بلوکی؛ سمیه شعبانی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-34

چکیده
  زمینه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی انجام و اجرا شده است. نمونه مورد مطالعه را 350 نفر از پاسخ دهندگان آزمون تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و تعداد 30 سوال از سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی که به روش تصادفی ساده استخراج شده بودند ...  بیشتر

13. اصول اخلاقی در پژوهش

غلامحسین حیدری

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  پس از تدوین مسئله پژوهش و صورت بندی کردن فرضیه، پژوهشگر برای توسعه و گسترش برنامه پژوهشی خود آمادگی پیدا می کند. برنامه پژوهش به پژوهشگر می گوید که اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه جمع آوری کند چگونه تجزیه و تحلیل کند و نهایتا پاسخ سوالهای خود را پیدا کند. علاوه بر تمامی موارد بالا یکی از مسائلی را که هنگام برنامه ریزی پژوهش پژوهشگر باید ...  بیشتر

14. استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران

علی دلاور؛ مسعود براتیان؛ حسین بجامی؛ معصومه مسعودیان

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، ، صفحه 1-38

چکیده
  زمینه: توجه به سلامتی نه از دیدگاه بالینی بلکه از منظر سلامت اجتماعی نگاه تازه ای به سلامتی فراتر از صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی بوده و با تاکید بر ارزیابی شخصی افراد از سلامتی خود به کامل بودن عملکرد جسم ذهن و تطابق اجتماعی اشاره دارد سنجش سلامت و مولفه های تشکیل دهنده آن یعنی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد نیاز به ابزار ویژه ای ...  بیشتر

15. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  زمینه: تاخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، خود گردانی و خود کارآمدی دانش آموزان است بنابراین با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی – یادگیری، نیاز مبرم به وجود ابزار ویژه آن متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر ...  بیشتر

16. ارزیابی روایی و پایایی آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رضا مراد صحرایی؛ هانیه ممقانی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  زمینه: روایی و پایایی از جمله مسائلی هستند که در آزمون‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) از جمله آزمون‏های مهارتِ زبان انگلیسی است که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً هر دو ماه یک بار در ایران برگزار می‌شود. هدف: هدف از ...  بیشتر

17. اندازه گیری هیجان های مربوط به کلاس، یادگیری و آزمون

اکبر رضایی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  دانشجویان در محیط‌های تحصیلی هیجان‌های متعددی را تجربه می‌کنند و این هیجان‌ها تأثیر زیادی در انگیزش، یادگیری و عملکرد و همچنین سلامتی آن‌ها دارند. با این حال، پژوهش در این زمینه‌ها شاید به علت نبود ابزارهای مناسب به کندی پیش می‌رود. در پاسخ به این کمبود، پکران و همکارانش (2011) ابزار خودگزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های پیشرفت ...  بیشتر

18. ارزیابی درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

مینا توانگر روستا؛ علی دلاور؛ یحیی مهاجر

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1392، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2013.5668

چکیده
  زمینه: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف رشد و شکوفایی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش پژوهان جوان، حمایت، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقای سطح دانش و بروز خلاقیت آنان بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش کشور را بر عهده دارد. هدف: با توجه به چنین نقش کلیدی برای این نهاد در این پژوهش با هدف بررسی مستند و علمی جایگاه ...  بیشتر

19. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6150

چکیده
  زمینه: همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه‌ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته می‌شود. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌موبایل‌هراسی است. روش: دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را ...  بیشتر

20. مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6152

چکیده
  مدل‌های تشخیصی شناختی(CDM) مدل‌های متغیر مکنون چندبعدی تأییدی با ساختاری پیچیده هستند. در این پژوهش از این مدل ها برای بررسی وضعیت دانش آموزان پایه اول دبیرستان در درس ریاضیات استفاده شد. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 صفت اصلی، شامل 32 سوال بر روی نمونه ای به حجم 509 دانش آموز که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان ...  بیشتر

21. کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری PLS در تبیین اثرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 1-39

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9044.1274

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای تحصیلی، جنسیت و سن بر هوش معنوی با میانجی‌گری بهزیستی ذهنی و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مجذورات جزئی بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش تصادفی طبقه‌ای که معیار طبقه‌بندی بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی بود، انتخاب و به دو پرسشنامه هوش ...  بیشتر

22. تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.249.1010

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در پیش‌بینی‌هوش معنوی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش طبقه‌ای منظم انتخاب و به سه پرسشنامه هوش معنوی‌کینگ(2007)، مقیاس جامع بهزیستی کیز(1998) و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ ...  بیشتر

23. همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشتۀ علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سال‌های 1388 و 1389 براساس نظریه‌های کلاسیک و جدید اندازه‌گیری

شیرین رضوانی فر؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.2737.1085

چکیده
  هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشتۀ علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سال‌های 1388 و 1389 براساس نظریه‌های کلاسیک و جدید اندازه‌گیری است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از طرح گروه‏های همسان و همچنین طرح گروههای ناهمسان با آزمون لنگر و شیوه های همترازسازی خطی، میانگین و همصدک در ...  بیشتر

24. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی

فرانک بروجردی؛ جلیل یونسی؛ محمد سیدصالحی؛ الهام اسدپورکرکوکی

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.1964.1058

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین متغیرهایی است که بیشترین تاثیر‌‌‌گذاری را بر روی پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 93 دارند. جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در رشته های مختلف و به روش دردسترس انتخاب شدند. این پژوهش به روش تحلیل مسیرانجام شد و ابزارهای ...  بیشتر

25. شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

نوشیروان محمدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24991.1610

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای 1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان ...  بیشتر