نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه‌طبا طبائی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجدسلیمان

چکیده

هدف: هدف اصلی مقاله، معرفی نظریه تعمیم­پذیری و همچنین کاربرد آن برای برآورد پایایی داده­های تحلیل شغل بود. روش: بیست نفر از کارکنان خبره شغل کارشناس امور اداری یکی از بانک‌های دولتی به صورت تصادفی ساده از بین کارکنان خبره انتخاب شدند و پس از آموزش لازم، پرسشنامه مهارت‌های شغلی در اختیار آنها گذاشته شد تا میزان اهمیت هر یک از مهارت‌ها را برای شغل کارشناس امور اداری تعیین نمایند. یافته­ها: برای برآورد پایایی داده­های تحلیل شغل در چارچوب نظریه تعمیم­پذیری، یک رویکرد پنج مرحله­ای معرفی شد که می­تواند برای برآورد پایایی داده‌های تحلیل شغل مورد استفاده قرار بگیرد. این مراحل عبارتند از:1-تعیین هدف اندازه­گیری،2-تعیین وجه­های اندازه­گیری، 3-شناسایی طرح مناسب اندازه­گیری، 4- برآورد مؤلفه‌های واریانس و تفسیر آنها و 5- تعیین نوع تصمیم‌گیری.
نتیجه­گیری: آشکار شد که نظریه تعمیم­پذیری برای برآورد پایایی مطالعات تحلیل شغل بسیار مفید است و برای تحلیلگر شغل این امکان را فراهم می­کند که در موقعیت­های مختلف اندازه­گیری سهم هر یک از منابع خطای منظم، مانند سابقه شغلی، محل خدمت و سن ارزیابان را برآورد نماید و برای دستیابی به پایایی مورد نظر، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of the Reliability of Job Analysis Data Using Generalizability Theory

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Alizadeh 1
  • Mohammad Hossein Mohebbi Noureddin-vand 2

چکیده [English]

Objectives: The major aim of this research was to introduce Generalizability Theory and its application to estimate the reliability of job analysis data.
Methods: Twenty employees of a state bank certified administrative specialist jobs were randomly selected from among qualified employees. After training, they were given job skills questionnaire to rate the importance of each of the skills for the job of administrative experts to determine.
Results: To estimate the reliability of job analysis data in the framework of Generalizability Theory, a five-step approach was introduced that can be used to estimate the reliability of job analysis data. The steps are: 1- Identify the object of measurement, 2- identify facets of measurement, 3- identify an appropriate measurement design, 4- estimate variance components and their interpretation and 5- identify the type of decision.
Conclusion: It became apparent that the generalizability theory is useful to estimate the reliability of job analysis. It provides the opportunity for job analysis in such a manner that in different situations such as estimating the contribution of each systematic error sources, such as career history, age, and place of work assessors and achieving the desired reliability, it can perform the required activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability
  • Job analysis
  • variance component
  • generalizability theory