کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
تعداد مقالات: 9
1. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 53-84

10.22054/jem.2020.46698.1964

هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری


2. ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 167-182

10.22054/jem.2020.33017.1769

سحر رضایی؛ آراس رسولی


3. ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 147-165

10.22054/jem.2018.23128.1567

فیروز افشارفر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن


5. ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 187-211

10.22054/jem.2017.23524.1583

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی


6. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

دوره 6، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22054/jem.2016.6150

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی


8. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 1-32

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور


9. اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 117-130

علی محمد زاده؛ محمود نجفی