1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو

فریبرز درتاج؛ مسلم دانش پایه؛ فاطمه شکواری وسطی

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 81-97

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.55834.2089

چکیده
  خرد، یکی از بالاترین فضایل است و در گستره وسیعی از حوزه فعالیت‌های اجتماعی، درنهایت باعث بهبود خود و جامعه می‌شود. هدف این پژوهش، مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خرد سن‌دیگو (SD-WISE)(توماس و همکاران، 2019) است. به همین منظور نمونه‌ای شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (223زن و132 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

2. تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی کابل: رویکرد آمیخته)

محمدنقی اکبری؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 11، شماره 41 ، مهر 1399، ، صفحه 31-61

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.25915.1625

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی- مدل توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان با جامعه آماری 42 نفر است که با روش نمونه ...  بیشتر

3. رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی

محمد عسگری؛ اعظم کلائی؛ سیده مریم پورموسوی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، ، صفحه 227-246

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.50635.2018

چکیده
  هدف از این پژوهش رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد 18 تا 50 ساله فعال در فضای مجازی ساکن شهر تهران در سال 1398 بود. جهت نمونه‌گیری تعداد 400 نفر (200 زن و 200 مرد) با استفاده ...  بیشتر

4. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری

دوره 10، شماره 38 ، بهمن 1398، ، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46698.1964

چکیده
  یک بعد اساسی که همراه با آن روابط فردی و اجتماعی تغییر می‌کند، نزدیکی است. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی، بررسی ساختار عاملی و پارامترهای سوال-پاسخ مقیاس نزدیکی رابطه بود. در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون، 180 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مطلعه اول و 250 نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند ...  بیشتر

5. ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

سحر رضایی؛ آراس رسولی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-182

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.33017.1769

چکیده
  از جمله مواردی که می تواند با طلاق مرتبط باشد، سکوت زناشویی است. سکوت زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به مشکلات زناشویی و پذیرش منفعلانه تعارضات و سرکوب نمودن هیجانات در خود. سنجش سکوت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایایی و با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف ...  بیشتر

6. ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

فیروز افشارفر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، ، صفحه 147-165

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.23128.1567

چکیده
  شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از ...  بیشتر

7. اعتباریابی آمادگی فرصت‌یابی حرفه ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی

سیدسجاد طباطبائی؛ مهدی لسانی

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 199-224

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6197.1188

چکیده
  هدف: تجهیز شدن به مهارت‌های فرصت‌یابی حرفه‌ای منجر به سازگاری بیشتر با تغییرات امروزی مسیر شغلی، بهبود شایستگی تصمیم گیری مسیر شغلی و در نهایت زندگی معنادارتر در قرن 21 می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای که به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده میشل و کرومبولتز انجام شد. روش: ...  بیشتر

8. ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 187-211

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.23524.1583

چکیده
  در کنار ساخت، تدوین و اعتباریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی باید مقیاسی تدوین می شد که بتواند به‌خوبی معنا و مفهومی را که از موبایل در ذهن افراد متبادر می شود، توصیف و تبیین نماید؛ لذا مقیاس افتراق معنایی مفهوم تلفن همراه به‌عنوان مکمل و پشتوانه معنایی پرسشنامه ی بی موبایل هراسی تدوین شد؛ بنابراین می توان هدف از پژوهش حاضر را ساخت ...  بیشتر

9. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6150

چکیده
  زمینه: همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه‌ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته می‌شود. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌موبایل‌هراسی است. روش: دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را ...  بیشتر

10. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

کریم سواری

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 126-142

چکیده
  زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز ...  بیشتر

11. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-32

چکیده
  زمینه: از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش‏آموزان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش از ...  بیشتر

12. اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

علی محمد زاده؛ محمود نجفی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 117-130

چکیده
  مقیاس پنج بزرگ-نسخه کوتاه، نسخه 10 سوالی مقیاس پنج بزرگ می باشد. که اخیرا توسط رامستد و جان در سال 2007 تهیه شده است. این ابزار بخاطر محدودیت زمانی در مواقعی به کار می رود که طرح تحقیقی، امکان استفاده از پرسشنامه بلند را نمیدهد. ضمن این که BFI-10 کوتاه ترین پرسشنامه موجود برای سنجش ویژگی های شخصیت می باشد که در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه این ...  بیشتر