1. ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی‏ حوصلگی در دانشجویان ایرانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.787

چکیده
  زمینه: بی‏حوصلگی به عنوان یک حالت تنفر یا ناسازگاری با هر نوع تجربۀ تکراری مثل کار روزانه یا برخورد با افراد کسل کننده و ملال­آور و بی قراری زیاد در شرایطی که رهایی از یکنواختی امکان پذیر نیست، تعریف می‏شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر ...  بیشتر

2. ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی

محمدرضا محمدی سلیمانی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ بهرام صالح صدق پور؛ شهرزاد سنجری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.788

چکیده
  زمینه: روانشناسان صنعتی/ سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقیت و شکست یک سازمان به طور گسترده به کیفیت رهبران آن وابسته است. روانشناسان نتیجه گیری نمودند که اثربخشی رهبری ممکن است نه فقط به ویژگی های فردی رهبران بلکه به نیازها و ویژگیهای آنها در ارتباط باشد.  هدف: هدف از اجرای این تحقیق ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای ...  بیشتر

3. طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس کیفیت روابط زناشویی با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر

سحر محمدی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 45-76

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.789

چکیده
  زمینه: هفت عادت مخرب، رفتارهای اساسی روانشناسی کنترل بیرونی هستند که رابطه را تخریب کرده و در نتیجه مسبب اغلب مسائلی هستند که انسان ها با آن درگیرند. هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاسی بود که بتواند هفت رفتار مخرب ازدواج را بر اساس تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مورد ارزیابی قرار دهد. روش: با مطالعه مبانی نظری تئوری انتخاب در ...  بیشتر

4. کاربرد مدل اندازه‌گیری راش در ارزشیابی ویژگیهای اندازه‌گیری آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R)

اصغر مینائی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 77-114

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.790

چکیده
  چکیده ویژگیهای اندازه‌گیری ابزارها، آزمونها و مقیاسها را می‌توان با استفاده مدل اندازه‌گیری راش بررسی و ارزشیابی کرد. هدف مطالعه حاضر معرفی ویژگیهای اندازه‌گیری مدل راش و کاربرد آن در ارزشیابی کیفیت اندازه‌گیری نسخه تجدید نظر شده آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R) بود. داده‌های مورد استفاده در پژوهش مربوط به گروه نمونه پژوهش ...  بیشتر

5. رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران

دکتر مجید صفاری‌نیا؛ معصومه تدریس تبریزی؛ مهناز علی اکبری دهکردی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 115-132

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.791

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) در زنان و مردان تهرانی بوده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از زنان و مردان شهر تهران که 500 زن و مرد به روش خوشه ای چندمرحله ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998). ...  بیشتر

6. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس " تاب‌آوری‌خانواده " سیکسیبی

کیانوش زهراکار؛ خبات کرمی؛ کاملیا بزرگمنش

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 133-156

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.792

چکیده
  زمینه: در سال­های اخیر پژوهش در حیطه روانشناسی مثبت افزایش یافته است. هدف غایی این رویکرد شناسایی سازه­ها و شیوه­هایی است که بهزیستی انسان را فراهم می­کند. بنابراین، بررسی خصوصیات روان­سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله تاب­آوری خانواده بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ویژگی­های روان­سنجی ...  بیشتر

7. ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

سیمین دخت رضاخانی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 179-206

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.793

چکیده
  زمینه:پژوهش بر مبنای نظریه هوش چندگانه گاردنر استواراست که براساس آن می توان روش ها و محتوای مواد آموزشی رادر فرایندیاددهی-یادگیری با نوع وسطح هوشی دانشجویان هماهنگ کرد.هدف:پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر انجام گرفته است.روش: نمونه آماری شامل 811 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

8. ویژگی های روانسنجی باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پاره‌ای تعمیم یافته

نورعلی فرخی؛ منصور حرفه دوست؛ هیوا محمد جانی؛ ثریا جباری؛ فرزانه رعایی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 157-178

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.794

چکیده
  زمینه: مقیاس باورهای کارآمدی در تدریس ریاضیات توسط هوینکر و اینوچ (1995) توسعه داده شده است. با این حال، نتایج تحقیقات در باب ویژگی های روانسنجی این مقیاس متناقض است. هدف: پژوهش حاضر  به منظور بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پاره­ای تعمیم یافته، یکی از مدل های نظریه سوال -پاسخ ...  بیشتر

9. تفکیک ابعاد متعامد از خوشه‌های سوال بر اساس هشت روش تعیین بعد در داده-های دو ارزشی: مورد آزمون ریاضی رشته ریاضی فیزیک کنکور 92-91٭

بلال ایزانلو؛ عباس بازرگان؛ ولی ... فرزاد؛ ناهید صادقی؛ امیر کاوسی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، صفحه 207-240

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.795

چکیده
  زمینه: مشخص کردن ابعاد (عامل­ها) موجود در آزمون­ها اهمیت بسزایی برای سایر اهداف آزمون­سازی دارد. این موضوع در داده­های دو ارزشی اهمیت بیشتری داشته و با چالش­های بیشتری نیز همراه است. هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن ابعاد متعامد از خوشه­های سوال بر اساس مقایسه نتایج هشت روش تعیین ابعاد داده­های دو ارزشی است. روش: این روش­ها ...  بیشتر