کاربرد مدل اندازه‌گیری راش در ارزشیابی ویژگیهای اندازه‌گیری آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
ویژگیهای اندازه‌گیری ابزارها، آزمونها و مقیاسها را می‌توان با استفاده مدل اندازه‌گیری راش بررسی و ارزشیابی کرد. هدف مطالعه حاضر معرفی ویژگیهای اندازه‌گیری مدل راش و کاربرد آن در ارزشیابی کیفیت اندازه‌گیری نسخه تجدید نظر شده آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R) بود. داده‌های مورد استفاده در پژوهش مربوط به گروه نمونه پژوهش فرهبد و مینائی(1383) است که در سال‌ تحصیلی 82-1381در شهر تهران به اجرا درآمد و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تعداد 1281 دانش‌آموز (655 پسر و 626 دختر ) با دامنه سنی 3 تا 14 سال در مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدائی و راهنمائی دخترانه و پسرانه شهر تهران انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. بطور کلی، یافته‌ها نشان داد که 64   سوال از 142 سوال آزمون TVMS-R با مدل راش برازش ندارند که در کنار نتایج حاصل از تحلیل مولفه‌های اصلی روی پس‌مانده‌ها و آزمون t بیانگر این است که آزمون مورد نظر بر خلاف ادعای مولف آن، تک بُعدی نیست و در مقایسه با سطح توانایی آزمودنیها از دشواری پایین‌تری برخوردار است. در واقع، یافته‌ها نشان داد که آزمون TVMS-R برای اندازه‌گیری یکپارچگی دیداری- حرکتی افرادی که در دو انتهای بالا و پایین پیوستار صفت قرار دارند ابزار مناسبی نیست. تحلیل کارکرد افتراقی سوال نیز نشان داد که 7 سوال در بین دو گروه دختر و پسر از کارکرد افتراقی(DIF) برخوردارند. بطور کلی با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که آزمون TVMS-R به شکل فعلی برای استفاده‌های بالینی چندان مناسب نیست و لازم است در ویرایش‌های بعدی که صورت می‌گیرد برخی اصلاحات اساسی روی آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aapplication of Rasch measurement model to evaluate measurement properties of the Test of Visual- Motor Skills-Revised

نویسنده [English]

  • A Minaie
چکیده [English]

Construct validity of instruments, tests, and scales can be examined using the Rasch Measurement Model (RMM) during their initial construction and validation, or after they have been published. The aim of this study was to examine the construct validity of the Test of Visual-Motor Skills Revised (TVMS R) by applying the RMM to evaluate its scalability, dimensionality, differential item functioning, and hierarchical ordering. The participants included 400 children aged 5 to 12 years, recruited from six schools in the Melbourne metropolitan area, Victoria, Australia. Children completed the TVMS-R under the supervision of an occupational therapist. Overall, 39 out of 142 of the TVMS R scale scoring accuracy classification criteria items exhibited poor measurement properties. As nearly one-third of the scoring classification criteria items were found to be problematic, the TVMS R in its current form is not recommended for clinical use, as it is not consistent with the clinical demands expected of an instrument used to evaluate the visual motor integration skills of children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rasch modeling
  • Visual- Motor Skills
  • Measurement properties
  • Evaluation