1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی- 20

محمدعلی بشارت؛ حجت اله فراهانی؛ نیلوفر فارسی جانی

دوره 11، شماره 42 ، دی 1399، ، صفحه 37-65

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.51323.2027

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 20 گویه‌ای مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS-20) در جامعه دانشجویان و گروه سنی بزرگسالان بود . روش این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات میدانی است. در این پژوهش، ساختار عاملی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در دو مطالعه بررسی شد. ...  بیشتر

2. اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناختی از دیدگاه مدرسان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی

ارسلان ایرجی راد

دوره 10، شماره 38 ، بهمن 1398، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46077.1957

چکیده
  شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر آوردن و تکرار اطلاعات به توانایی یافتن اطلاعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است. بنابراین توانمندی فراشناختی به عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد به طور کلی و دانشجویان و دانش پژوهان به طور خاص در عصر حاضر تبدیل شده است. از این در اختیار داشتن ابزاری ...  بیشتر

3. تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پارامترهای نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) بر اساس نظریه سؤال پاسخ (IRT)

علی مقدم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ میثم یاوری کاتب

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، ، صفحه 113-136

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.32709.1762

چکیده
  توانایی تصویرسازی حرکتی بر یادگیری و عملکرد حرکتی در ورزش و نیز باز توانی اثرگذار است. بر این مبنا پرسش‌نامه‌های خود گزارشی برای ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی در بزرگسالان توسعه‌یافته و نیز در ایران اعتبار یابی شده‌اند، بااین‌حال تاکنون ابزاری مناسب برای استفادۀ کودکان در ایران وجود ندارد. برای پر کردن این شکاف تمرکز پژوهش ...  بیشتر

4. ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 149-171

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.33976.1790

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری برای اندازه‌گیری نگرش به زمان در میان نوجوانان ایرانی بوده است. به همین منظور دو مطالعه جهت ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان انجام شد. در مطالعه اول برای شناسایی ابعاد نگرش به زمان و ساخت ابزار از روش کیفی و طرح نظریه برخاسته از داده بنیاد استفاده شد. شرکت‌کنندگان در مطالعه اول 45 نفر (23 پسر و 22 دختر) بین ...  بیشتر

5. بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

فریده نرگسی؛ فاطمه ایزدی؛ کلثوم کریمی نژاد؛ علی رضایی شریف

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 147-160

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.19621.1495

چکیده
  اضطراب سلامتی با نگرانی‌های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می‌شود. افراد دارای اضطراب سلامتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند. شیوع آن در بین افراد بالاست. با توجه به اهمیت و ضرورت آن، یکی از دغدغه‌های مهم متخصصان بالینی بررسی اضطراب سلامت در بیماران است. در این راستا سنجش ...  بیشتر

6. بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم کودک و نوجوان (STAXI-2 C/A) در جمعیت ایرانی

اعظم برآبادی؛ لیلا حیدری نسب؛ مریم مقدسین

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1795

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) است. این پرسشنامه بر روی دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از این‌که پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد، برای اطمینان از صحت ترجمه آن، دوباره به زبان اصلی برگردانده شد. پس از اطمینان و تأیید ترجمه، این پرسشنامه. بر ...  بیشتر

7. هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران

راضیه السادات مکیان؛ سید محمد کلانتر کوشه

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1790

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،بتی و وات(2005) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بود.نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز(200پسر و 150دختر)بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش ...  بیشتر

8. تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل‌ها

الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ میثم شیرزادی فرد

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 107-126

چکیده
  زمینه: در مطالعات زیادی از تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش داده‌ها استفاده می‌شود. تعیین تعداد واقعی عامل‌های قابل‌استخراج بزرگترین مشکلی است که محققان در اجرای تحلیل عاملی با آن روبه‌رو می‌شوند. روش‌های معمول و رایج، تعداد عامل‌های قابل‌استخراج را بیشتر و یا کمتر از حد واقعی برآورد می‌کنند. هدف: این پژوهش به‌منظور ارزیابی روش‌های ...  بیشتر

9. مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

محمدعلی بشارت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 147-168

چکیده
  زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در ...  بیشتر

10. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-32

چکیده
  زمینه: از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش‏آموزان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش از ...  بیشتر