1. بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم کودک و نوجوان (STAXI-2 C/A) در جمعیت ایرانی

اعظم برآبادی؛ لیلا حیدری نسب؛ مریم مقدسین

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1795

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) است. این پرسشنامه بر روی دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از این‌که پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد، برای اطمینان از صحت ترجمه آن، دوباره به زبان اصلی برگردانده شد. پس از اطمینان و تأیید ترجمه، این پرسشنامه. بر ...  بیشتر

2. تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری(LRES)

بهزاد ستاری؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 31-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1797

چکیده
  زمینه: هیجانهای یادگیری بخشی از هیجانهای پیشرفت هستند که در چارچوب «نظریه کنترل- ارزش هیجانهای پیشرفت» تبیین می‌شوند. لذت، اضطراب، شرم، رهایی، امید و نا‌امیدی هیجانهایی هستند که دانش‌آموزان و دانشجویان در جریان تحصیل بارها آنها را تجربه می‌کنند. با این حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجانها در نظام ...  بیشتر

3. ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی

محمد سلگی؛ حسین اسکندری؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 54-95

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1798

چکیده
  چکیده:مطالعه حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه، هویت اجتماعی از 3 هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن تشکیل شده است. ابتدا برای هر خرده آزمون مولفه‌ها و سپس سوالات ذیربط آنها تدوین گردید. به جهت کثرت سوالات، اجرای این پرسشنامه حجیم ممکن نبود. لذا سوالات هویت ملی (90 سوال) و هویت ...  بیشتر

4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خود‌ناتوان‌سازی

محمد سیدصالحی؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 97-117

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1789

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودناتوان‌سازی به عنوان یک ابزار مناسب جهت اندازه‌گیری میزان خودناتوان‌سازی دانشجویان است.روش:جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 520نفر از چهار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و پیام نور، در رشته‌های مختلف و به روش ...  بیشتر

5. هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران

راضیه السادات مکیان؛ سید محمد کلانتر کوشه

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1790

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،بتی و وات(2005) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بود.نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز(200پسر و 150دختر)بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش ...  بیشتر

6. بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

رحیم مرادی؛ آذر خزائی؛ محمد رضا نیلی؛ ثریا خزائی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 139-158

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1791

چکیده
  ارائه بازخورد توصیفی علاوه بر رشد بُعد عقلانی دانش آموز، به جنبه های دیگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز توجه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول با روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می ...  بیشتر

7. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین دانشجویان

شهرام واحدی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 110-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1987

چکیده
  زمینه: پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان‌شناختی از والدین‌ را ارزیابی می‌کند. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه‌گیری در بین گروه‌های جنسی و تحلیل عاملی، به‌منظور آماده‌سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی ...  بیشتر

8. ویژگیهای روانسنجی(اعتبار و روایی) آزمونهای ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رویکرد اندازه‌گیری راش: با تاکید بر آزمونهای هوش و خلاقیت

اصغر مینائی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 189-210

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1792

چکیده
  مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان که به سمپاد نیز معروف است به منظور شناسایی و گزینش دانش‌آموزان نخبه و با استعداد جهت ورود به مدارس استعدادهای درخشان، هر ساله آزمونهایی را برای دو مقطع راهنمایی و متوسطه اجرا و تعدادی از داوطلبان را انتخاب می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت اندازه‌گیری آزمون ورودی دوره راهنمایی ...  بیشتر

9. عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤالات امتحانات تشریحی توسط دبیران دبیرستان

معصومه علی محمدی؛ نورعلی فرخی؛ یحیی مهاجر

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، صفحه 211-225

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1678

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤالات امتحانات تشریحی سال سوم متوسطه توسط دبیران دبیرستان های استان سمنان انجام گردید. جامعه پژوهش، کلیه دبیران مرد و زن شاغل به تدریس در دروس هندسه، ادبیات فارسی و تاریخ، در دبیرستان های مراکز شهرستان ها و شهرهای تابعه استان بودند که تعداد 97 نفر از آنها به صورت نمونه گیری خوشه ای ...  بیشتر