ویژگیهای روانسنجی(اعتبار و روایی) آزمونهای ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رویکرد اندازه‌گیری راش: با تاکید بر آزمونهای هوش و خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان که به سمپاد نیز معروف است به منظور شناسایی و گزینش دانش‌آموزان نخبه و با استعداد جهت ورود به مدارس استعدادهای درخشان، هر ساله آزمونهایی را برای دو مقطع راهنمایی و متوسطه اجرا و تعدادی از داوطلبان را انتخاب می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت اندازه‌گیری آزمون ورودی دوره راهنمایی بر اساس رویکرد اندازه‌گیری راش و برآورد روایی آن بر اساس هوش خلاقیت به اجرا درآمد. برای این منظور از بین کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی دوره راهنمایی در سال تحصیلی 93-1392 در شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، تعداد 2872پاسخنامه(1542 پسر و 1330 دختر) انتخاب گردید. برای تحلیل داده‏ها در چارچوب مدل راش و برآورد ویژگیهای روانسنجی سوالها از مدل ساده لوجستیک راش و نرم‌افزار Winsteps استفاده گردید. نتایج نشان داد که همه سوالها به غیر از سوال 74 مربوط به درس ریاضی با مدل راش برازش دارند. دامنه دشواری سوالها از 46/2- تا 83/1، به دست آمد. همچنین نتایج حاکی از عدم تناسب و همخوانی بین سطح دشواری سوالها و سطح توانایی افراد بود. بطور کلی، بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان گفت که آزمون سمپاد از ویژگیهای اندازه‌گیری لازم برخوردار نیست و کیفیت لازم برای استفاده به عنوان ابزاری برای گزینش دانش‌آموزان برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی را ندارد. بنابراین لازم است دست‌اندرکاران سازمان سمپاد در طراحی این آزمونها دقت بیشتری نمایند تا به خاطر کیفیت ضعیف آزمونها سود و زیان خاصی متوجه داوطلبان نشود و دانش‌آموزانی که واقعا از تواناییها و شایستگیهای بالا برخوردارند وارد نظام آموزشی سمپاد گردند. برای این منظور لازم است تا با تشکیل بانک سوال، در تهیه این آزمونها از سوالهایی استفاده گردد که از کیفیت لازم برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Sampad’s Entrance Tests for Middle School Children Using Rasch Measurement Model With Emphasis on Intelligence and Creativity Tests

نویسنده [English]

  • Asghar Minaei
Faculty member/ Allamrh Tabataba'i University
چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of study psychometric properties of Sampad’s Entrance Tests using Rasch measurement model. In this study, answer sheets of 2872 students(1542 boys and 1330 girls) were selected by means of multistage random sampling. The data were analysed using the unidimensional Rasch simple logistic model with Winsteps software . The results revealed that all items of the test showed good model–data fit. The range of items location parameter were -2.48 to 1.83. Also the showed that targeting is not good. On the whole, the findings of this research showed that the Sampad’s Entrance Test does not have good measurement qualities, so should not be used to select students for Talent middle schools.


This research has been carried out with the aim of study psychometric properties of Sampad’s Entrance Tests using Rasch measurement model. In this study, answer sheets of 2872 students(1542 boys and 1330 girls) were selected by means of multistage random sampling. The data were analysed using the unidimensional Rasch simple logistic model with Winsteps software . The results revealed that all items of the test showed good model–data fit. The range of items location parameter were -2.48 to 1.83. Also the showed that targeting is not good. On the whole, the findings of this research showed that the Sampad’s Entrance Test does not have good measurement qualities, so should not be used to select students for Talent middle schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rasch
  • Sampad
  • psychometric
  • students