دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، تابستان 1395 
1. مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

صفحه 1-21

10.22054/jem.2016.6152

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی


7. نگرشی آسیب شناسانه به آزمونهای الکترونیکی در ایران ( مطالعه موردی آزمون الکترونیکی تافل)

صفحه 145-170

10.22054/jem.2017.5139.1163

حمدالله حبیبی؛ بایرام آقاپور؛ ماریا فاطمی؛ سعید خدایاری؛ امین هماینی دمیرچی؛ علی رحیمی