1. رواسازی و اعتباریابی مقیاس ارزش‌ذهنی تکلیف در دانشجویان

سید سعید ترابی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ ربابه نوری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.48714.1987

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص ­های روان‌سنجی مقیاس 14 گویه­ای مقیاس ارزش­ ذهنی تکلیف(TSV؛ وو و فان، 2016) در جامعه دانشجویی ایرانی انجام شد.شرکت­کنندگان 260 نفر از دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهرستان دامغان بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان در یک جلسه منفرد و به‌صورت اجرای کلاسی و با چیدمان یکسان ...  بیشتر

2. آینده‎پژوهی اقدام‎گرا؛ بررسی تطبیقی آینده‎پژوهی و اقدام‎پژوهی با تاکید برکاربرد ترکیبی آنها در پژوهش

زهره دهدشتی؛ الهه شیعه زاده

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.47780.1973

چکیده
  آینده‎پژوهیحوزه‌ای است که موضوعات گوناگونی را در بر می­گیرد و علی رغم تفاوت‌های متعددی که با اقدام‎پژوهی دارد، می‎توان در برخی زمینه‌های سیاسی، سازمانی، فردی، جهانی مشترکاتی بین این دو مشاهده نمود. در این راستا پس از بررسی نقاط اشتراک و افتراق آینده‎پژوهی و اقدام‎پژوهی، مطالعات انجام شده در این زمینه بازبینی شده و تلاقی ...  بیشتر

3. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46698.1964

چکیده
  یک بعد اساسی که همراه با آن روابط فردی و اجتماعی تغییر می‌کند، نزدیکی است. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی، بررسی ساختار عاملی و پارامترهای سوال-پاسخ مقیاس نزدیکی رابطه بود. در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون، 180 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مطلعه اول و 250 نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند ...  بیشتر

4. اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناختی از دیدگاه مدرسان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی

ارسلان ایرجی راد

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46077.1957

چکیده
  شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر آوردن و تکرار اطلاعات به توانایی یافتن اطلاعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است. بنابراین توانمندی فراشناختی به عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد به طور کلی و دانشجویان و دانش پژوهان به طور خاص در عصر حاضر تبدیل شده است. از این در اختیار داشتن ابزاری ...  بیشتر

5. ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان

محبوبه چمن پیرا؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش؛ فریده اشرف گنجوئی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 97-125

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.44269.1934

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه‌گیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد.در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیت‌های ورزشی 30 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 کارشناس متخصص، توزیع ...  بیشتر

6. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال رسانه‌های اجتماعی در نوجوانان

کوروش محمدی؛ احمد برجعلی؛ جعفر ثمری صفا؛ زینب السادات ارشاد

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 127-145

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.322.1008

چکیده
  تشخیص و ارزیابی اختلال رسانه­های اجتماعی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در سلامت روانی نوجوانان است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر آینده نوجوانان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه اختلال رسانه­های اجتماعی در نوجوانان استان تهران است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. در این مطالعه ...  بیشتر

7. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی

سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ محمد عباسی؛ فیروزه غضنفری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 147-163

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.39641.1895

چکیده
  اثرات مخربی که طرد شدن از سوی همسالان در دورۀ کودکی دارد تحقیق و پژوهش در این حوزه را یک ضرورت ساخته است. نظر به اینکه اصلی‌ترین گام در هر پژوهشی داشتن ابزاری روا، پایا و مختص فرهنگ آن جامعه است هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی (تعیین ساختار عاملی و اعتبار) مقیاس طرد همسالان ویسل، سارید و استرنبرگ (2013) بود. طرح پژوهش ...  بیشتر

8. فراتحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه علل شخصیتی و ارتباطی طلاق

رویا اسدی؛ رضا اسماعیلی؛ سعیده گروسی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 165-203

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.34889.1806

چکیده
  هیچ عصری مانند عصر حاضر خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ‌ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته است و در هیچ عصری مانند این عصر عملاً بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است. پیچیده‌ترین رابطه‌ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد لذا دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه بسیار مشکل و در شرایطی هم غیرممکن خواهد بود. پژوهش‌های ...  بیشتر

9. طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه برمبنای مدل سرکوال

افشین افضلی؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، صفحه 205-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.41995.1920

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی بر مینای مدل سرکوال انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بودند. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به تعداد 300 نفر برآورد شد ...  بیشتر