دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1398 
1. رواسازی و اعتباریابی مقیاس ارزش‌ذهنی تکلیف در دانشجویان

صفحه 1-27

10.22054/jem.2020.48714.1987

سید سعید ترابی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ ربابه نوری


3. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

صفحه 53-84

10.22054/jem.2020.46698.1964

هادی صمدیه؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ لیلا طالب زاده شوشتری


5. ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان

صفحه 97-125

10.22054/jem.2020.44269.1934

محبوبه چمن پیرا؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش؛ فریده اشرف گنجوئی


7. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی

صفحه 147-163

10.22054/jem.2020.39641.1895

سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ محمد عباسی؛ فیروزه غضنفری