1. فراتحلیل اثربخشی آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران

حافظ صاحب یار؛ موسی پیری

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.39075.1891

چکیده
  به کمک فراتحلیل می‌توان به نتایجی جامع از موضوع رسید و پژوهشگران آتی را از صرف زمان و هزینه برای تحقیقات تکراری بی‌نیاز ساخت. هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران بود. جامعه‌‌ی آماری آن، شامل کلیه‌ی مطالعاتی است که در فاصله‌ی سال‌های 1390 تا 1395 در داخل کشور، و در سال‌های 2010 تا 2016 در خارج کشور به صورت ...  بیشتر

2. ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی

علی شریف زاده؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.44147.1935

چکیده
  سنجش ویژگی‌های روانشناختی در جذب و انتخاب معلمان یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش بوده و نقش مهمی در کیفیت نظام آموزشی و سلامت ذهنی و روانی دانش آموزان دارد. روش پژوهش، کیفی بوده و از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است. ...  بیشتر

3. ارزیابی روایی و پایایی چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک کروگ، آریک، الموند (2009)، در کودکان ایرانی با اختلال طیف اتیسم

سعید رضایی؛ مهری پورحیدر؛ مریم ذبیح قاسمی

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 37-55

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.43665.1931

چکیده
  ا چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین خصیصه‌های روان‌سنجی چک‌ لیست رفتارهای اتیستیک (کروگ، آریک، الموند؛2009) در افراد با اختلال طیف اتیسم است. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون‌سازی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلابه اختلال طیف اتیسم استان تهران بود که به‌منظور درمان به مراکز درمانی اختلال طیف اتیسم تهران مراجعه کرده‌اند. حجم ...  بیشتر

4. ویژگی‌های روان‏سنجی پرسشنامه‌ی سرسختی تحصیلی براساس نظریه‌ی سوال و پاسخ

نورعلی فرخی

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.23503.1582

چکیده
  پرسشنامه تجدید نظر شده بنشیک و همکاران (2005) که یک پرسشنامه خودگزارشی برای اندازه گیری سرسختی تحصیلی است و دارای سه مقیاس تعهد، کنترل و چالش است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان‏سنجی پرسشنامه سرسختی تحصیلی بنشیک و همکاران(2005) بر اساس نظریه سوال پاسخ بود. 186 نفر از دانشجویان کارشناسی سال تحصیلی 96-95 این پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ...  بیشتر

5. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران

زهره موسی زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حبیب مسعودی فرید

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 71-89

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.43414.1927

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران بود. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش مربیان مهدکودک های شهر تهران در سال 1396 بودند که به پرسشنامه سلامت روان مبتنی بر آموزه های اسلامی(ابوالمعالی و موسی زاده، 1394) پاسخ دادند. روش انتخاب نمونه سهمیه ای تصادفی ...  بیشتر

6. ارزیابی روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای غیرفارسی‌زبانان بنیاد سعدی

رضا مراد صحرایی؛ غلامحسین رضاپور

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.39125.1892

چکیده
  از ویژگی‌های مهم یک آزمون موفق، داشتن روایی و پایایی مناسب است. در این پژوهش به بررسی چگونگی و میزان روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی بنیاد سعدی پرداخته شد. این آزمون از سه بخش اصلی دانش زبانی، نگارش و صحبت کردن تشکیل می‌شود که بخش دانش زبانی شامل سه زیربخش دستور، واژه و خواندن است. جامعه آماری این آزمون متشکل از140 زبان‌آموز ...  بیشتر

7. تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پارامترهای نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) بر اساس نظریه سؤال پاسخ (IRT)

علی مقدم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ میثم یاوری کاتب

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 113-136

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.32709.1762

چکیده
  توانایی تصویرسازی حرکتی بر یادگیری و عملکرد حرکتی در ورزش و نیز باز توانی اثرگذار است. بر این مبنا پرسش‌نامه‌های خود گزارشی برای ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی در بزرگسالان توسعه‌یافته و نیز در ایران اعتبار یابی شده‌اند، بااین‌حال تاکنون ابزاری مناسب برای استفادۀ کودکان در ایران وجود ندارد. برای پر کردن این شکاف تمرکز پژوهش ...  بیشتر

8. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه آگاهی فراشناختی و رابطه آن با اهداف پیشرفت در دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار

شیرین کوشکی؛ اعظم شوندی

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 137-167

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46853.1971

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه آگاهی فراشناختی و رابطه آن با اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار بود. از جامعه آماری مشتمل بر 10500 نفر دانش آموز دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار در سال تحصیلی 98-97 نمونه‌ای با حجم 561 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های آگاهی فراشناختی ...  بیشتر

9. رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ( نسخه ی 2016 دانشگاه دلاویر) در دبیرستان های ایران

مینا نظامی؛ زهرا نقش؛ الهه حجازی

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، صفحه 169-186

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.45901.1955

چکیده
  جو مدرسه یکی از سازه های تاثیر گذار بر مسایل تربیتی، رفتاری و روانی در مدارس می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختار عاملی و رواسازی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ی دلاویر (بییر، گاسکینز، بلانک و چن، 2016) در نوجوانان دختر ایرانی پایه ی یازدهم با حجم 500 نفر (250 نفر علوم انسانی، 250 نفر علوم تجربی) که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب ...  بیشتر