1. بررسی روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در فاصله زمانی معادل1390–1374

مریم صفرخانی؛ علیرضا کیامنش

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1670

چکیده
  زمینه:در این مقاله روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم (سوم راهنمایی) ایران در 5 مطالعه متوالی تیمز (TIMSS) با روند عملکرد دانش آموزان کشورهای منطقهو شرکت کننده در این مطالعه هامقایسه شده است.هدف:مقایسه با هدف تعیین جایگاه نظام آموزشی کشور در ریاضی دوره عمومی در میان کشورهای منطقه  با توجه به هدفهای ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله ...  بیشتر

2. نقش نگرش والدین به خواندن در پیش بینی نگرش خواندن، خودپنداره و ادراک خواندن دانش آموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

مریم چگینی؛ علی مقدم زاده؛ نسرین چگینی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1671

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی نقش نگرش به خواندن والدین در پیش بینی نگرش و خودپنداره مثبت دانش آموزان  به خواندن و  همچنین پیشرفت در ادراک خواندن دانش آموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفت. بدین منظور روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان ، نگرش خواندن دانش آموزان ...  بیشتر

3. تدوین مدل ارتباطی مؤلفه های مدیریت دانش و خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

جواد شهلائی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 29-41

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1716

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی طراحی و اجرا گردیده است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و جامعه آماری آن با توجه به اهداف تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی تهران (تعداد 328 نفر) می باشد. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان، تعداد 181 نفر به عنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

4. فراتحلیل مطالعات تاثیر درمان‌های غیردارویی بر کاهش نشانه‌های اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعال

علی دلاور؛ کامران گنجی؛ سعیده تقوی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 69-101

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1715

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فرا‌تحلیل مطالعات اثربخشی درمان­های غیر دارویی بر کاهش نشانه­های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در ایران بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است، از این رو با استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمع­آوری تمام گزارش­های پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 31 مطالعه انجام ...  بیشتر

5. ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی

مرتضی طاهری؛ جلیل یونسی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1705

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ، سنجش روایی و پایایی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی در کل کشور بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافران خطوط هوایی داخلی در کل کشور بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌ای از میان فرودگاه‌های کشور، چهار فرودگاه (مهرآباد تهران، اصفهان، شیراز و مشهد) به شیوۀ هدفمند و 20 زوج شهر بر اساس میزان تعدد ...  بیشتر

6. ویژگی های روان‌سنجی (ساختار عاملی و پایایی) مقیاس علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی 4 تا 12 سال

حمید علیزاده؛ کوروش اسماعیلی؛ فریبا سهیلی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 50-65

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3971

چکیده
  چکیده   هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی (ساختار عاملی و پایایی) مقیاس علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی بر اساس مفهوم سبک زندگی در نظریه آدلر بود. نمونه آماری پژوهش حاضر را 290 نفر از کودکان 4 تا 12 سال تشکیل دادند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای به صورت تصادفی از شهرهای ایران انتخاب شدند. ابزار این پژوهش مقیاس ...  بیشتر

7. ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان

محسن گل پرور؛ محمد رضا مصاحبی؛ حسن عابدینی؛ زهرا ادیبی؛ فهیمه عبدلی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 130-149

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1701

چکیده
  زمینه: طی سال‌های اخیر روان‌شناسان معنویت را به عنوان یکی از سازه‌های بسیار موثر بر حوزه‌های مختلف زندگی معرفی نموده اند. پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا نیز این پدیده را از جهات مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار داده‌اند. هدف: هدف این پژوهش تهیه مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان بود. روش: جامعه آماری پژوهش سالمندان شهر اصفهان ...  بیشتر

8. بررسی تفاوت نمرات نفرات برتر گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری 1390 بر اساس سطوح شناختی بلوم

جواد حاتمی؛ شیرین رضوانی فر

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1724

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل سئوالات سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی بر اساس سطوح شناختی بلوم بود. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده است. داده‌های مورد نیاز از محل اطلاعات موجود در سازمان سنجش آموزش کشور گردآوری شده است. بدین ترتیب که پاسخنامه 100 نفر از داوطلبین ...  بیشتر

9. بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرزپور؛ مسعود حسین چاری

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، صفحه 177-192

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1700

چکیده
  زمینه: تحقیقات نشان داده است که علاوه بر هوش، متغیرهای دیگری نیز مانند باورهای دانش‌آموزان در مورد ریاضی بر نحوهً عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پر کاربرد از جمله مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی، حائز اهمیت است. هدف: هدف این پژوهش بررسی کارایی نسخه بومی شده‌ی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی ...  بیشتر