1. سنجش و کدگذاری در مقالات کیفی: روشهای خطی و استاندارد سنتی در مقابل روشهای بین متنی

مریم سادات اخباری درچه؛ حمیدرضا عریضی؛ حسین اسکندری؛ حمید بیدرام

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.46559.1963

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقدی است که توسط کوفی، هالبورک و اتکینسون(1996)، به نظریه داده بنیاد وارد شده است و برطبق آن، رواج استفاده از نرم افزارها در جهت کد گذاری، سبب، تاکید بیش از حد بر رویه های سنتی کدگذاری، استانداردها و داشتن یک رویه خطی در کد گذاری شده است که می تواند در تحلیلها اختلال ایجاد کند. در جهت بررسی این ادعا، 8 مصاحبه تحلیل وظیفه ...  بیشتر

2. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در نوجوانان

نسیبه زارعی منوجان؛ مسعود حسینچاری؛ بهرام جوکار؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 31-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.49790.2005

چکیده
  یکی از نیازهای حیاتی دانش‌آموزان برای ورود به مراحل بعدی زندگی، کسب سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در مدرسه است؛ سرمایه‌ای که ورود آنان را به اجتماع سازمانی و دانشگاهی تسهیل کند. با توجه به اهمیت سرمایه روان‌شناختی در حیطه تحصیلی و محیط‌های آموزشی و نبود یک ابزار روا و پایا برای سنجش آن در دوران دبیرستان، پژوهش حاضر در راستای پر کردن ...  بیشتر

3. ساخت و رواسازی پرسشنامۀ توانمندی‌های منش ایرانیان

محمد خدایاری فرد؛ الهه حجازی؛ مرجان حسنی راد؛ رابرت مک گرث

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 55-85

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.52575.2052

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طبقه‌بندی توانمندی‌ها و فضائل منش و ساخت و رواسازی پرسشنامۀ سنجش آن در جمعیت دانشجویان ایرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته کیفی-کمی بود. در بخش کیفی از طرح نظریۀ داده‌بنیاد (GT) استفاده شد. 35 دانشجو در قالب 6 گروه کانونی ( شامل 24 دانشجوی دختر و 11 دانشجوی پسر) از جامعه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ...  بیشتر

4. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت-های استرس‌زا در دانشجویان

سمیه محبی؛ امید شکری؛ علی خدایی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 87-113

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.40240.2025

چکیده
  سیاهه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا یک ابزار شناخته شده جهانی برای اندازه‌گیری روش‌های مقابله با استرس قلمداد می‌شود. با این وجود، پژوهش دربارة کاربردپذیری نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس زا هنوز در ابتدای راه است. پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا (CISS-SF؛ اندلر و پارکر، ...  بیشتر

5. طراحی مقیاس انعطاف پذیری روانی دختران نوجوان و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن

اکرم عظیمی؛ فریبا یزدخواستی؛ امراله ابراهیمی؛ محمدرضا مرآثی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 115-136

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.50382.2014

چکیده
  امروزه متغیر انعطاف پذیری درمعرض توجه ویژه در حیطه بهداشت روانی است و هر روز بر تعداد پژوهش های مرتبط با آن افزوده میشود. هدف از پژوهش حاضر، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس انعطاف پذیری روانی نوجوانان دختر بود. از میان کلیه دانش آموزان دختر 14-15 ساله ی شهر اصفهان که در دبیرستان مقطع اول مشغول به تحصیل بودند، 460 دانش‌آموز ...  بیشتر

6. سنجش تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق 1404

علیرضا امامی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ مجید شمس

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 137-170

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.49341.1994

چکیده
  تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب و تیپ شخصیتی انها یکی از مولفه های الگوی تدوین خط مشی درامدهای پایدار است که در شناسائی مشکلات ، مفهوم سازی واقعیت ، تجسم راهکارهای پیش بینی شده ( آینده نگری )و مدیریت اقتضائی منابع درامدی در طی فرآیند تدوین خط مشی نقش بسزائی دارد . در این تحقیق ...  بیشتر

7. شناسایی عوامل موثر بر درهم‌تنیدگی شغلی با رویکرد فراترکیب

هادی رهبری؛ ناصر پورصادق؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 171-197

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.53512.2060

چکیده
  یکی از چالش‌های مهم سازمان‌های امروزی ترک خدمت ارادی و داوطلبانه کارکنان است. ترک خدمت داوطلبانه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند. ازین رو سازمان‌ها همواره بدنبال بکارگیری رویکردهایی برای حفظ و نگهداشت کارکنان خود هستند. درهم‌تنیدگی شغلی از رویکردهای نوین در جلوگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنان ...  بیشتر

8. شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی در بعد آموزش

سعید صحت

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 199-225

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.49656.2001

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی در بعد آموزش بود؛ جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1395-96 بودند که تعداد 242 دانشجو بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند و ابزار محقق ساخته روی ایشان به اجرا در آمد. ابزار ...  بیشتر

9. رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی

محمد عسگری؛ اعظم کلائی؛ سیده مریم پورموسوی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، صفحه 227-246

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.50635.2018

چکیده
  هدف از این پژوهش رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد 18 تا 50 ساله فعال در فضای مجازی ساکن شهر تهران در سال 1398 بود. جهت نمونه‌گیری تعداد 400 نفر (200 زن و 200 مرد) با استفاده ...  بیشتر