کلیدواژه‌ها = هنجاریابی
تعداد مقالات: 8
1. ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 91-114

10.22054/jem.2019.38198.1864

الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده


2. باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 19-45

10.22054/jem.2018.21476.1527

بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی


3. هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 123-144

10.22054/jem.2017.13251.1377

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم


4. ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 123-144

10.22054/jem.2012.5650

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی


7. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه‏های دولتی تهران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-24

پریسا دهکردیان؛ علی دلاور؛ حمیدرضا جلی