کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 12
3. فراتحلیل مطالعات انجام شده بر اضطراب مرگ

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 119-136

10.22054/jem.2020.40722.1908

فرانک بروجردی؛ سمیه مازندرانی


4. فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 113-130

10.22054/jem.2015.3902

ابوالقاسم یعقوبی؛ علی اکبر عروتی موفق؛ علی اصغر چگینی؛ سروه محمدزاده


6. بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 173-193

10.22054/jem.2015.334

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی


7. فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 23-43

10.22054/jem.2015.322

مهناز افضلی؛ علی دلاور؛ افشین افضلی


10. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-54

الهام عرفانی آداب؛ جواد مصر آبادی؛ تقی زوار


11. مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 159-175

شعیب قاسمی؛ علی دلاوران؛ مهدی کریمی زارچیی


12. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی