کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 12
3. فراتحلیل مطالعات انجام شده بر اضطراب مرگ

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 119-136

10.22054/jem.2020.40722.1908

فرانک بروجردی؛ سمیه مازندرانی


4. فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 113-130

10.22054/jem.2015.3902

ابوالقاسم یعقوبی؛ علی اکبر عروتی موفق؛ علی اصغر چگینی؛ سروه محمدزاده


6. فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 23-43

10.22054/jem.2015.322

مهناز افضلی؛ علی دلاور؛ افشین افضلی


7. بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 173-193

10.22054/jem.2015.334

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی


10. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-54

الهام عرفانی آداب؛ جواد مصر آبادی؛ تقی زوار


11. مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 159-175

شعیب قاسمی؛ علی دلاوران؛ مهدی کریمی زارچیی


12. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی