نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: اضطراب امتحان به عنوان عامل مهمی است که می‌تواند عملکرد در آزمون را مختل و منجر به افت تحصیلی شود. هدف: مطالعه حاضر فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه روش‏های درمانی به کار رفته در کاهش اضطراب امتحان بود. روش: بدین منظور از فراتحلیل به عنوان یک تکنیک آماری جهت جمع‏آوری، ترکیب و خلاصه نمودن پژوهش‌های انجام شده در زمینه مورد نظر استفاده گردید که 45 مطالعه مناسب جمع‏آوری شد. پس از ورود اطلاعات به نرم افزارCMA2 و تحلیل حساسیت یک مطالعه که نسبت به سایر مطالعات پرت بود از جمع مطالعات حذف و در نهایت 44 مطالعه تحلیل شد. یافته‌ها: اندازه اثر در مدل تصادفی برای کل روش‏های درمانی 0.68 برای روش‏های رفتاری 0.84، روش‏های شناختی 0.75، روش‏های شناختی-رفتاری 0.43، آموزش مهارت‌ها 0.49 و ترکیب شناختی-رفتاری و آموزش مهارت 0.58 به دست آمد که با توجه به معیار کوهن تنها اندازه اثر روش رفتاری زیاد گزارش می‌شود، اندازه اثر دو روش شناختی و ترکیب شناختی- رفتاری با آموزش مهارت بالاتر از متوسط است و دو روش شناختی- رفتاری و آموزش مهارت اندازه اثر پایین‌تر از متوسط را کسب کرده‌اند. با توجه به معنی‏داری آماره Q متغیرهای جنس، جامعۀ آماری، ابزار پژوهش، روش نمونه‏گیری، روش تحقیق، تعداد جلسات درمان و مقطع تحصیلی افراد نمونه به عنوان متغیرهای تعدیل گر وارد تحلیل شدند. در مدل اثرات تصادفی نقش میانجی‏گری متغیرهای جنس، جامعۀ آماری، ابزار پژوهش، روش نمونه‏گیری و تعداد جلسات درمان در سطح 0.01 معنی‏دار شد. بحث و نتیجه‏گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که از بین روش‏های درمانی مورد استفاده در کاهش اضطراب امتحان موفقیت روش رفتاری و سپس شناختی بیش از روش‏های دیگر بوده است و درمانگران باید به این روش‏ها توجه بیشتری داشته باشند. همچنین پژوهشگران در پژوهش‌های آینده خود متوجه نقش تعدیل کننده های ذکر شده در بالا باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A methodological criticism on the efficiency of the therapeutically methods applied to reduce the test anxiety in iran : a meta analysis

نویسندگان [English]

  • mehraneh soltani nejhad 1
  • fariborz dor taaj 2

چکیده [English]

Background: test anxiety is frequently viewed as a major factor that can impair test performance and lead to underachievement. Objective: the current study was a meta analysis of the performed studies in the area of therapeutically methods applied to reduce test anxiety. Method: to do so the meta analysis was used as a statistical technique to collect to combine and to summarize the performed studies in the regarded area which finally led to the collection of 45 convenient studies. Conclusions: the study results show that from among the applied therapeutically methods in reducing the test anxiety there has been greater success for behavioral method followed by cognitive method and the therapist should pay more attention to these methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test anxiety
  • therapeutically methods
  • Meta analysis