نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: سلامت یکی از مهم‌ترین منابع زندگی بشر است که در کیفیت زندگی فرد و پیشبرد اهداف جامعه موثر است. هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان با استفاده از شیوه فراتحلیل انجام شد. روش: 26 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی داخلی و نیز جستجوی دستی در دانشگاه‏های شهر تهران شناسایی و اطلاعات مربوط به آن‌ها کدگذاری گردید. یافته‌ها: شاخص اندازه اثر کوهن تحت مدل ثابت 0.286 و تحت مدل تصادفی 0.301 بود که نشان دهنده وضعیت مطلوب‌تر مردان نسبت به زنان در شاخص کل سلامت روان می‌باشد. نتایج روش‌های بررسی تورش انتشار، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیلی بود. با توجه به ناهمگن بودن مطالعات، تحلیل تعدیل کننده برای متغیرهای سن، محل اجرا و ابزار اندازه‌گیری صورت گرفت، که بیانگر تأثیر تعدیل کننده متغیر سن در نتایج مطالعات بود. بحث و نتیجه‌گیری: توجه بیشتر به بحث سلامت زنان و فراهم آوردن امکان برخورداری آنان از خدمات سلامت ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the total index of mental health in males and females through meta-analysis method

نویسندگان [English]

  • shoayb ghasemi 1
  • ali delavaran 2
  • mehdi karimi zarchi 1

چکیده [English]

Background: health one of the most important resources of humankind life is so effective on the quality of human life and advancing the society goals. Bjectives: this study was carried out to compare the total index of mental health in males and females using the meta analysis method. Method: 26 studies were gathered through through net surfing in internal databases as well as manual searching in various Tehran universities and their data were encoded. Results: cohens index of effect size in the fixed and random models was respectively .286 and .301 which was indicative of a better status for men in the total index of mental health than women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • total index of mental health
  • Meta analysis