1. شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

نوشیروان محمدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24991.1610

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای 1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان ...  بیشتر

2. تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان

سمیه کهدویی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.14341.1390

چکیده
  زمینه: دستیابی به موفقیت در رشتة تحصیلی مهم‌ترین غایت آموزشی و تعیین نقش ویژگی‌های فردی و عوامل محیطی بر این سازه به منظور تدوین نظام جامع و مدونی در زمینة هدایت تحصیلی از ضروریاتی است که سودمندی مشاورة تحصیلی با محوریت عوامل زیربنایی موفقیت تحصیلی را تضمین می‌کند. هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در ...  بیشتر

3. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش رهبری تأملی مدیران مدارس

مرتضی طاهری؛ مجتبی طاهری

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 65-95

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24668.1602

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری تأملی در مدارس بود. مرور پیشینه حاکی از آن است، هرچند یادگیری مبتنی بر تأمل دانش جدیدی نیست اما رهبری تأملی رویکردی جدید در مدیریت و رهبری مدارس است و در معدود پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی این مفهوم در مدارس طراحی نشده است. پس از بررسی ادبیات پژوهش، ...  بیشتر

4. ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24215.1595

چکیده
  چکیده زمینه:هزینه تکلیف و ابعاد آن در نظریه انتظار – ارزش،پیشایند مهمی برای رفتارهای پیشرفت است. هدف پژوهش حاضر رواسازی ابزاری برای اندازه گیری هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم بود. روش:شرکت کنندگان 363 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم، پایه های دوم و سوم نظری بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس هزینه ...  بیشتر

5. کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ ابراهیم خدایی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 121-153

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.22168.1541

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی بعدیت و کارکرد افتراقی سوال آزمون‌‌ مبتنی بر متن پرلز 2011 ایران انجام گرفت. جهت تحلیل بعدیت از مدل‌های پاسخ مدرج شده و دو عاملی نظریه سوال-پاسخ با روش برآورد اطلاعات کامل بیشینه درست نمایی و جهت بررسی کارکرد افتراقی سوال از مدل دو عاملی چند گروهی کای و همکاران (2011) استفاده شد. نتایج بررسی بعدیت نشان داد مدل دو ...  بیشتر

6. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سوگیری تفسیری برای خلق افسرده(AST-D) در جامعه ایرانی: آزمون سناریوهای مبهم

علی نیک بخت؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 155-179

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.19093.1476

چکیده
  براساس مدل های شناختی اختلالات هیجانی، افراد مضطرب و افسرده، اطلاعات منفی را نسبت به اطلاعات مثبت و خنثی در اولویت قرار می دهند. آزمایش ها و درمان های طراحی شده برای اصلاح سوگیری تفسیری، از ابزارهای ساخته شده ی محدودی بهره می برند. آزمون سناریوهای مبهم(AST-D) یک آزمون عمل گرا برای سنجش سوگیری تفسیری در موقعیت های بالینی است. هدف پژوهش ...  بیشتر

7. ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی

علیرضا روحی؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم سادات فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 181-205

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.22069.1538

چکیده
  آسیب‌های تعاملی بین زن و شوهر مجموعه عواملی هستند که موجب ایجاد تعارض و اختلاف بین زوجین می‌شوند و از میزان سازگاری و رضایت آنها از ازدواج می‌کاهند. هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی‌های پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی بود. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه متون مربوطه و با اجرای 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

8. آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در تحلیل سوال

لادن عراقی؛ آزاده طاهری؛ زهرا جزء رمضانی؛ افروز عباسپور؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 207-240

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.2787.1086

چکیده
  چکیده زمینه: تحلیل داده های شبکه ای می‏تواند در کاربست روش‏های روانسنجی که ماهیت شبکه‏ای دارند (مانند تحلیل سوالات)، استفاده شود. هدف: هدف این پژوهش معرفی تحلیل داده‏های شبکه‏ای به عنوان یک تکنیک روانسنجی-ریاضیاتی، و استفاده از آن در فرآیند تحلیل سوالات پرسشنامه، می‏باشد. برای نمونه، نتایج تحلیل سوال از این روش با شاخص‏های ...  بیشتر

9. بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان(ASTI) در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهران فرهادی؛ گلاویژ علیزاده بوکانی؛ رسول کردنوقابی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، صفحه 241-255

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.20160.1496

چکیده
  هدف بررسی حاضر بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال 93 بودند که 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی ...  بیشتر