1. تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.249.1010

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در پیش‌بینی‌هوش معنوی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش طبقه‌ای منظم انتخاب و به سه پرسشنامه هوش معنوی‌کینگ(2007)، مقیاس جامع بهزیستی کیز(1998) و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ ...  بیشتر

2. اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس

علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه رجب پور نیک نام

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 29-47

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.15068.1405

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتیاریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس انجام گرفت. روش: روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را مشاوران زن و مرد مدارس استان اردبیل و گیلان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌دادند که از میان آنها 302 مشاور (157 زن و 145 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ...  بیشتر

3. تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی

زهرا سلمان؛ زینب خسروی؛ احسان زارعیان؛ بیتا آجیل چی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 49-74

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11211.1326

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ اضطراب آسیب ورزشی بود. 237 ورزشکار مرد از رشته‌های ورزشی انفرادی و تیمی شامل کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، بدمینتون، فوتبال، بسکتبال، دوومیدانی، ووشو، کاراته، جودو، آمادگی جسمانی، اسکی، والیبال و به تعداد پراکنده از سایر رشته‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سابقۀ ورزشی ...  بیشتر

4. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی فرم کوتاه ابزارکارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در سالمندان

مهدی عرب زاده؛ فریبرز نیکدل

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 75-87

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12366.1355

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی ، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش‌های روانشناختی حوزه سالمندی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی است؛ و جامعة آماری این تحقیق کلیه سالمندان زن و مرد شهر تهران بودند؛ که در ...  بیشتر

5. پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه استرس نوجوانان

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب؛ ابوالقاسم یعقوبی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 89-116

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.1671.1050

چکیده
  زمینه: انتقال به نوجوانی همراه با تغییرات سریع، غیرمنتظره و تجارب جدید شناختی، اجتماعی، هیجانی و روان‌شناختی است که چالش‌هایی پیشروی نوجوان قرار داده و به عنوان زمینه‌ساز استرس هستند. هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه استرس نوجوان بر روی دانش‌آموزان نوجوان مقطع دبیرستان در هر دو جنس بود. روش: ...  بیشتر

6. سهم منابع خطای منظم در پنل های مصاحبه استخدامی: مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی

ابراهیم علیزاده

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 117-136

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.20764.1508

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی سهم منابع خطای منظم در نمره‌های مصاحبه داوطلبان استخدام و برآورد ضرایب تعمیم‌پذیری و اتکاء پذیری در چارچوب نظریه تعمیم پذیری بود. برای این منظور، اطلاعات مربوط به نمره های ارزیابی سطح شایستگی‌های شغلی داوطلبان استخدام در سه شغل مورد نیاز یکی از دانشگاه‌های دولتی با به‌کارگیری یک طرح دو وجهی متقاطع تحلیل شد. سپس ...  بیشتر

7. مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12998.1368

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به PSRS و مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی ...  بیشتر

8. ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی

میترا قدیمی نوران؛ جلیل یونسی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 159-186

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.5385.1169

چکیده
  زمینه‌: یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی ورفتاری، ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد می‌باشدکه از چهارسازه امید، خوشبینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی تشکیل شده است. هدف‌: هدف پژوهش حاضر، ساخت و رواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی جهت کاربرد در حوزه‌های عمومی ‌و رابطه آن با بهزیستی ذهنی بود. روش‌: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و ...  بیشتر

9. ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، صفحه 187-211

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.23524.1583

چکیده
  در کنار ساخت، تدوین و اعتباریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی باید مقیاسی تدوین می شد که بتواند به‌خوبی معنا و مفهومی را که از موبایل در ذهن افراد متبادر می شود، توصیف و تبیین نماید؛ لذا مقیاس افتراق معنایی مفهوم تلفن همراه به‌عنوان مکمل و پشتوانه معنایی پرسشنامه ی بی موبایل هراسی تدوین شد؛ بنابراین می توان هدف از پژوهش حاضر را ساخت ...  بیشتر