کنش افتراقی سؤالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی در دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

زهرا جهانبخش؛ نور علی فرخی؛ جلیل یونسی

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 6-27

https://doi.org/10.22054/jem.2024.59468.2161

چکیده
  مطالعات زمینه‌یابی که خصیصه‌های مکنون و حالات افراد مانند نگرش را اندازه‌گیری می‌کنند، اغلب به‌منظور افزایش دقت اندازه‌گیری از مقیاس‌ها استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی کنش افتراقی (DIF) سؤالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان در چارچوب نظریه سؤال پاسخ (IRT) بود. تحلیل کنش افتراقی سؤال ...  بیشتر

مفهوم‎سازی و بررسی روان‎سنجی مقیاس باورهای فراشناخت تکاملی-کیهانی

محمد رئوف انجم شعاع؛ مسعود حسینچاری؛ محبوبه فولادچنگ؛ مرتضی لطیفیان؛ مسعود فضیلت پور

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 28-55

https://doi.org/10.22054/jem.2023.71515.3425

چکیده
  انسان امروزین با گرفتاری‌های بسیاری در زمینه‌ی سلامت، محیط‌زیست، اقتصاد، روابط بین‌الملل و معنویت مواجه شده است که هرکدام به‌تنهایی یا در ترکیب با سایر زمینه‌ها، می‌توانند حیات او را به خطر بیندازند. دانشمندان در عرصه‌های مختلف در تلاش‌اند راه‌های برون‌رفتی از چالش‌های موجود فراروی بشریت بگشایند. باورهای فراشناخت تکاملی-کیهانی ...  بیشتر

ویژگی‏ های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوران مدرسه

سیمین حسینیان؛ سارا کریمی؛ فائزه پیمان پاک

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 56-78

https://doi.org/10.22054/jem.2024.70934.3411

چکیده
  مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوره (SCSE-M) یک مقیاس خودگزارشی برای سنجش خودکارآمدی است که با 25 ماده بر نحوه عملکرد مشاوران تمرکز دارد بااین‌حال این مقیاس تاکنون در جامعه ایرانی موردبررسی قرار نگرفته و ویژگی روان‌سنجی آن برآورد نشده است. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول ترجمه این مقیاس از زبان انگلیسی به زبان فارسی و سپس تعیین ویژگی‏های ...  بیشتر

روایی تشخیصی نسخه پنجم مقیاس‏های هوشی وکسلر کودکان در دانش‏آموزان با ناتوانی یادگیری

مرضیه شیری امین لو؛ پرویز شریفی درآمدی؛ جواد خلعتبری

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 80-104

https://doi.org/10.22054/jem.2024.71777.3427

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تعیین «روایی تشخیصی نسخه پنجم مقیاس‌های هوشی وکسلر کودکان در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری شهر تهران» انجام شد. روش این پژوهش که در حیطه طرح‌های روان‌سنجی است، زیرمجموعه‌ای از مطالعات روش‌شناختی است از بین جامعه آماری تحقیق که تمامی دانش‌آموزان مشغول به تحصیل دوره ابتدایی (کلاس‌های اول تا سوم) در ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس قدرت زناشویی

سمانه خزاعی؛ هادی سلیمی؛ مهدی رضایی

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 106-128

https://doi.org/10.22054/jem.2023.71434.3423

چکیده
  مقیاس قدرت زناشویی، یک مقیاس خودگزارشی است که از دو زیرمقیاس فرایند قدرت و پیامد قدرت تشکیل شده است و تا به امروز در نمونه ایرانی مورداستفاده قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس قدرت زناشویی Bogue و همکاران (2008) در نمونه ایرانی بود. روش پژوهش همبستگی و نمونه موردمطالعه شامل 555 نفر بود که از طریق ...  بیشتر

بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک در نمونه‌ای از پدران ایرانی

امیر قربان پور لفمجانی؛ نسرین جلالی هریس؛ سجاد رضائی

دوره 14، شماره 54 ، دی 1402، صفحه 130-169

https://doi.org/10.22054/jem.2024.69654.3396

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک در نمونه‌ای از پدران ایرانی انجام شد. روش پژوهش موردنظر کاربردی و از بعد هدف توصیفی است که به‌صورت پیمایشی داده‌های آن جمع‌آوری شده است. طی سه زیرمطالعه پدران شهر رشت به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به نسخه ترجمه‌شده فارسی MPQ پاسخ دادند. در زیر ...  بیشتر