ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی

مریم ولی زاده؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ کبری حاجی علیزاده

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.38624.1889

چکیده
  شفقت و ذهن آگاهی به عنوان مبنایی برای ارزشیابی روان شناختی ، جهت ارزیابی و فعالسازی متغیر مورد نظر، با توجه به اینکه در پیشینه تحقیقات بر آن شدیم تا تاثیر بسته آموزشی برفعالسازی مولفه مورد نظر را به عنوان آموزشی موثر، با تمرکز زدایی از مولفه های منفی تعیین نماییم. بدین منظور 297 نفر از همه زنان تحت حمایت یک خیریه در شهرستان رودبار بر ...  بیشتر

تعیین روش بهینه شناسایی کارکرد افتراقی در سنجش انطباقی کامپیوتری

نگار شریفی یگانه؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 23-51

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.11109.1323

چکیده
  زمینه: یکی از چالش‌های اساسی گذر از آزمون‌های مداد – کاغذی به انطباقی کامپیوتری عادلانه بودن است که ارزیابی آن در چارچوب کارکرد افتراقی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی کارکرد افتراقی، ارزیابی عوامل مداخله‌گر در میزان آشکارسازی و معرفی روش بهینه مطالعه کارکرد افتراقی در سنجش انطباقی کامپیوتری بود. روش: ...  بیشتر

مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی نمره‌های مقیاس تحت توزیع دوجمله‌ای و بتا‌-دوجمله‌ای

سمیه کاوه؛ ابراهیم خدایی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده؛ جلیل یونسی

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 53-78

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.32912.1766

چکیده
  به منظور تسهیل تفسیر نمره‌های خام، معمولا آنها را به نمره‌های مقیاس تبدیل می‌کنند که در بعضی مواقع این تبدیل‌ها یک سری تبدیل-های غیرخطی هستند و می‌توانند بر مقدار خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی در طول مقیاس نمره تأثیرگذار باشند. لذا اهداف این پژوهش، معرفی و مرور روش‌های متداول برای برآورد خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی براساس ...  بیشتر

شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ)

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشاشریفی

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 79-101

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.32968.1767

چکیده
  چکیده: هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان (SECQ)، انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 518 دانش موز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش ...  بیشتر

ساخت پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه زوجی،والدینی و همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ رضوان جزایری؛ امید عیسی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 103-123

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.30600.1713

چکیده
  چکیده: هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های پرسشنامه آسیب های زیرمنظومه های خانواده های ADHD محور بود.بدین منظور ابتدا با مصاحبه های عمیق با روش پدیدارشناسی با 16 خانواده(27 نفر) و مطالعه ی منابع در پیشینه پژوهشی مقوله ها و آسیب های سه زیر منظومه مشخص گردید و بر اساس آنها پرسشنامه ای تدوین گردید.سپس از بین خانواده هایی که دارای فرزند مبتلا ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان

بهروز اکبرزاده؛ احسان زارعیان؛ الهه سیاوشی؛ سودابه مقدم

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 125-153

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.35904.1828

چکیده
  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی-3 نوجوانان بود. بدین منظور ابتدا نسخه اصلی ترجمه و با روش استاندارد پس‌رو- پیش‌رو مورد بررسی و تایید قرارگرفت، سپس 220 ورزشکار نوجوان (120 دختر، 100 پسر) که در سالن‌های ورزشی شهرستان ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی تکلیف کتاب تصویر: مطالعه مقدماتی

قاسم محمدیاری؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 155-173

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.34500.1796

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون دوراندیشی رویدادی انجام گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات غیر آزمایشی است که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام یافته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کودکان 3، 4 و 5 سال دارای کارکردهای اجرایی پایین در مهد کودک‌ها شهر اهواز در سال 1397 بود که حجم نمونه‌ای به تعداد 60 کودک به روش نمونه‌گیری تصادفی تک ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه

علی شیخ الاسلامی؛ سعید خاکدال

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 175-188

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.34595.1800

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه در نمونه‌ای از دانش‏آموزان ایرانی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی دانش‏آموزان مدارس دوره‌ی متوسطه‌ی دوّم شهر پارس‌آباد (استان اردبیل) در سال‏تحصیلی 1396 تشکیل می‌دادند، که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی

فهیمه صادقی زمانی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، صفحه 189-208

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.35627.1823

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده براساس ویژگی‌های شخصیتی، انجام گردید. روش‌ پژوهشی پیمایشی-اکتشافی از نوع همبستگی بود. با روش تصادفی خوشه‏ای ازمیان خانواده‏های دارای دختر دبیرستانی مناطق 1 و 3 شهر تهران، نمونه نهایی (داده‏های تمیز) باحجم 416 نفر در قالب 130 خانواده (واحد مورد مطالعه) انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر