1. کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش‌آموزان به مصرف مواد

سمیه پوراحسان؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.6811.1226

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، کاربست رویکرد چندسطحی درتعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی مرتبط با گرایش به مصرف دانش-آموزان استان کرمان بود. روش این تحقیق همبستگی بود و برای انجام این تحقیق 1000 نفر از دانش‌آموزان استان کرمان با روش نمونه-گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های آمادگی اعتیاد زرگر، ...  بیشتر

2. کاربرد سنجش تشخیصی شناختی به منظور تحلیل سوال های درک مطلب کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی

ریحانه رحیمی؛ جلیل یونسی؛ مهران مکرمی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 17-40

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.21300.1522

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت‌های پایه آزمون خواندن و درک مطلب وتحلیل سوال‌های آزمون و درنهایت تعیین نقاط ضعف و قوت آزمودنی‌ها از طریق مدل‌های سنجش تشخیصی شناختی با تحلیل باز برازش بود. داده‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل پاسخ‌نامه 3000 نفر از شرکت کنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی بود که از بین 16044 نفرشرکت کننده ...  بیشتر

3. کنش افتراقی جنسیتی سوالات آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی در ایران: مقایسه ی روش های آماری رگرسیون لجیستیک و منتل-هنسزل

معصومه استاجی؛ نگار بابانژاد کفشگر

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.30806.1717

چکیده
  این مطالعه قصد داشت تا در آزمون بزرگی چون کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در ایران، سوالاتی که حاوی کنش افتراقی جنسیتی ‌باشند را با استفاده از دو نمونه از کاربردی‌ترین و مفیدترین روش‌ها (رگرسیون لجیستیک و منتل-هنسزل) پیدا کند. به علاوه، یک تحلیل محتوایی از سوالات پیدا شده‌ی حاوی کنش افتراقی انجام شد تا منابع زبانی چنین سو‌گیری‌هایی ...  بیشتر

4. تاثیر سنجش کارپوشه برانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

محمد عسگری؛ فاطمه عموعموها

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.31329.1726

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده ازسنجش کارپوشه بر انگیزش‌پیشرفت و پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهرنهاوند در سال تحصیلی 92-1391 بود. برای این منظور، نمونه ای به حجم 100 نفر شامل (2 کلاس دختر و2 کلاس پسر)، به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب؛ پس از آن، یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه ...  بیشتر

5. انطباق یابی و ساختار عاملی پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد

عبدالله امیدی؛ سعید اردستانی؛ حمیدرضا حسن آبادی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 85-101

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.31526.1731

چکیده
  درمان پذیرش و تعهد (ACT) در تلاش است تا زندگی ارزش‌مدار را تسهیل کند؛ هرچندکه، مقیاس‌ معتبری در زبان فارسی برای سنجش این سازه وجود ندارد. آیتم‌های پرسشنامه‌ی ارزش‌گزینی (VQ) که از متون ACT گرفته شده‌اند و در زبان انگلیسی به خوبی اعتباریابی شده‌اند، در این مطالعه پس از ترجمه‌ و بررسی روایی صوری توسط متخصصین ACT به عنوان ابزار پژوهش بکار ...  بیشتر

6. ارزشیابی یک آزمون درباره بدفهمی اعداد گویا با استفاده از مدل راش

محمدمهدی دری؛ ابوالفضل رفیع پور

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.31422.1728

چکیده
  زمینه: نوع خاصی از بدفهمی‌های اعداد گویا، ناشی از گرایش به اصول و قوانین اعداد طبیعی است. در ادبیات پژوهشی به سه جنبه‌ی اصلی «چگال بودن»، «اعمال حسابی» و «اندازه عددی» اشاره شده است که در آن‌ها، دانش اعداد طبیعی باعث بروز بدفهمی در اعداد گویا می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سؤالات ابزار آزمون «گرایش ...  بیشتر

7. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.27009.1651

چکیده
  تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان‌شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان‌شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به ...  بیشتر

8. ترجیحات انتخاب رشته دانش‌آموزان ورود به دوره متوسطه دوم بر اساس روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)

محسن نیازی؛ محمد عقیقی؛ محمد سلیمان نژاد؛ هادی رازقی مله

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 143-162

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.31804.1740

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی ترجیحات انتخاب رشته دانش‌آموزان بر اساس روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) در بین دانش‌آموزان پایه دهم متوسطه است. داده‌ها به‌وسیله‌ی پرسشنامه مقایسه زوجی، از بین نمونه‌ای 30 نفری از متخصصان تعلیم و تربیت گردآوری شده‌است. اعتبار پرسشنامه بر اساس نظرات افراد متخصص و اساتید دانشگاه صورت گرفته‌است. برای تعیین چارچوب ...  بیشتر

9. تحلیل بُعدیّت و مدل سازی ساختار توانایی های شناختی به روش نظریه سؤال-پاسخ چند بُعدی و مبتنی بر شاخص های وابستگی موضعی

محسن یزدان فر؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور بیرگانی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، صفحه 163-219

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.32111.1749

چکیده
  تحلیل بُعدیّت (dimensionality analysis) یا مشخص کردن تعداد خصیصه های مکنون زیربنایی تاثیر گذار بر داده های حاصل از اجرای یک مقیاس یا آزمون و بررسی فرضیّه های استقلال موضعی (local independence) و یکنوایی (monotonicity)، از پیش فرض های مهم اعمال یک مدل سؤال-پاسخ بر مجموعه ای از داده ها می باشند. در این پژوهش، پس از توضیح مختصر شاخص های وابستگی موضعی (local dependence) و مدل ...  بیشتر