1. ساخت و رواسازی پرسشنامۀ توانمندی‌های منش ایرانیان

محمد خدایاری فرد؛ الهه حجازی؛ مرجان حسنی راد؛ رابرت مک گرث

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1399، ، صفحه 55-85

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.52575.2052

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طبقه‌بندی توانمندی‌ها و فضائل منش و ساخت و رواسازی پرسشنامۀ سنجش آن در جمعیت دانشجویان ایرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته کیفی-کمی بود. در بخش کیفی از طرح نظریۀ داده‌بنیاد (GT) استفاده شد. 35 دانشجو در قالب 6 گروه کانونی ( شامل 24 دانشجوی دختر و 11 دانشجوی پسر) از جامعه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ...  بیشتر

2. رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ( نسخه ی 2016 دانشگاه دلاویر) در دبیرستان های ایران

مینا نظامی؛ زهرا نقش؛ الهه حجازی

دوره 10، شماره 37 ، پاییز 1398، ، صفحه 169-186

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.45901.1955

چکیده
  جو مدرسه یکی از سازه های تاثیر گذار بر مسایل تربیتی، رفتاری و روانی در مدارس می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختار عاملی و رواسازی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ی دلاویر (بییر، گاسکینز، بلانک و چن، 2016) در نوجوانان دختر ایرانی پایه ی یازدهم با حجم 500 نفر (250 نفر علوم انسانی، 250 نفر علوم تجربی) که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب ...  بیشتر

3. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی

زهره سلیمانی؛ الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ نرجس لاری

دوره 9، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 133-159

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36822.1845

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی و میزان اکتساب آنها در میان دانشجویان و تعیین ویژگی های روانسنجی این ابزار بود. نشانگرهای بزرگسالی براساس یک پژوهش کیفی (سلیمانی و حجازی،1397)شناسایی شده بودند. برهمین اساس تعداد 610 دانشجو با دامنه سنی 18تا 29 سال (317پسر و 293دختر) از دانشگاه تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از ...  بیشتر

4. تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل‌ها

الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ میثم شیرزادی فرد

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، ، صفحه 107-126

چکیده
  زمینه: در مطالعات زیادی از تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش داده‌ها استفاده می‌شود. تعیین تعداد واقعی عامل‌های قابل‌استخراج بزرگترین مشکلی است که محققان در اجرای تحلیل عاملی با آن روبه‌رو می‌شوند. روش‌های معمول و رایج، تعداد عامل‌های قابل‌استخراج را بیشتر و یا کمتر از حد واقعی برآورد می‌کنند. هدف: این پژوهش به‌منظور ارزیابی روش‌های ...  بیشتر

5. مقیاس بندی چند بعدی و سودمندی آن در حوزه های مختلف روان شناسی

الهه حجازی؛ زهرا نقش

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1392، ، صفحه 169-192

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2013.5675

چکیده
  زمینه: روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون داده ای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است. روش: مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی ...  بیشتر