نویسنده = الهه حجازی
تعداد مقالات: 5
1. ساخت و رواسازی پرسشنامۀ توانمندی‌های منش ایرانیان

دوره 10، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 55-85

10.22054/jem.2020.52575.2052

محمد خدایاری فرد؛ الهه حجازی؛ مرجان حسنی راد؛ رابرت مک گرث


4. تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل‌ها

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 107-126

الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ میثم شیرزادی فرد