کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تعداد مقالات: 8
4. میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 61-82

10.22054/jem.2015.5949

مقصودد امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی؛ حمیده پاک مهر؛ هادی عباسی


8. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-25

علی محمد رضایی؛ علی دللاور؛ حسن احدیث؛ فریبرز درتاج