نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 90 پایان نامه کارشناسی ارشد و 30 پایان نامه دکتری که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس درجه بندی محقق ساخته ای بود که بر اساس منابع مکتوب حوزه روش تحقیق تهیه و تدوین یافته بود. یافته های تحقیق نشان داد که پایان نامه های هر دو مقطع از نظر انتخاب عنوان، تهیه چکیده، بیان هدف ها، سوال ها، فرضیه ها، تعریف نظری و عملیاتی، ارتباط مطالب فصل دوم با موضوع، ارائه منطقی و سازمان یافته و مشخص کردن منابع، محتوی فصل سوم و محتوی فصل چهارم در سطح کاملا مناسب هستند که نقاط قوت پایان نامه ها به حساب می آید. در ارائه فصل پنجم، ساختار کلی گزارش در سطح مناسب، از نظر مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع در سطح نسبتا مناسب ارزشیابی شده اند. در ملاک های مربوط به بیان مسئله، فرضیه ها، تعریف جامعه آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و در بقیه ملاکها پایان نامه های دکتری امتیاز بیشتری به دست آوردند. از نظر نقد پژوهش ها، تفکیک نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم، ارائه خلاصه ای از نکات مهم فصل دوم، گزارش توان آزمون های آماری و حجم اثر در هر دو دسته از پایان نامه های ضعف اساسی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation Theses Graduate Faculty of Psychology and Educational Sciences

نویسنده [English]

  • nour ali farokhi