کلیدواژه‌ها = رواسازی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس دانشگاهی

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 55-74

10.22054/jem.2019.36336.1835

محمد کوهی؛ یاسر گراوند؛ عباس قاسم زاده؛ احسان عباسی جوشقان


3. باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 19-45

10.22054/jem.2018.21476.1527

بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی


4. ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 97-120

10.22054/jem.2017.24215.1595

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر