1. رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ( نسخه ی 2016 دانشگاه دلاویر) در دبیرستان های ایران

مینا نظامی؛ زهرا نقش؛ الهه حجازی

دوره 10، شماره 37 ، پاییز 1398، ، صفحه 169-186

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.45901.1955

چکیده
  جو مدرسه یکی از سازه های تاثیر گذار بر مسایل تربیتی، رفتاری و روانی در مدارس می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختار عاملی و رواسازی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ی دلاویر (بییر، گاسکینز، بلانک و چن، 2016) در نوجوانان دختر ایرانی پایه ی یازدهم با حجم 500 نفر (250 نفر علوم انسانی، 250 نفر علوم تجربی) که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب ...  بیشتر

2. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس دانشگاهی

محمد کوهی؛ یاسر گراوند؛ عباس قاسم زاده؛ احسان عباسی جوشقان

دوره 9، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36336.1835

چکیده
  هیجان‌ها به‌طور بالقوه در هر جنبه‌ای از فرایند تدریس و یادگیری دخیل هستند و تدریس خوب با انواعی از هیجان‌های مثبت تحقق پیدا می‌کند. بنابراین درک ماهیت هیجان‌ها در محیط‌های آموزشی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس تریگول (2012) بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی ...  بیشتر

3. باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1396، ، صفحه 19-45

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.21476.1527

چکیده
  هدف:هدف اصلی این پژوهش، بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی بود. در این پژوهش آزمون سازی، 812 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ملارد، مشارکت کردند. روش: در این پژوهش، گویه های مقیاس بازسازی شده خودپنداره ریاضی، با استفاده از ضریب تمیز و روش هماهنگی درونی سوالات، مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی مقیاس با روشهای ...  بیشتر

4. ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر

دوره 7، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24215.1595

چکیده
  چکیده زمینه:هزینه تکلیف و ابعاد آن در نظریه انتظار – ارزش،پیشایند مهمی برای رفتارهای پیشرفت است. هدف پژوهش حاضر رواسازی ابزاری برای اندازه گیری هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم بود. روش:شرکت کنندگان 363 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم، پایه های دوم و سوم نظری بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس هزینه ...  بیشتر