کلیدواژه‌ها = هوش
تعداد مقالات: 7
1. "بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم"

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399

10.22054/jem.2021.51727.2036

ابوالفضل کرمی؛ رعنا کرمی؛ علی علیپور


4. ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 179-206

10.22054/jem.2015.793

سیمین دخت رضاخانی


5. رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 43-64

راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی