کلیدواژه‌ها = روان‌سنجی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی نوجوان و بزرگسال (AAMS)

دوره 10، شماره 39، بهار 1399، صفحه 123-152

10.22054/jem.2020.51932.2040

حمید بارانی؛ سیده پریسا سلامت؛ محبوبه فولادچنگ


2. شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 85-113

10.22054/jem.2016.4016

آناهیتا مهرپور؛ مسعود حسین چاری؛ فاطمه کمالی


3. آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 1-29

محمد حسین ضرغامی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ اکرم خوش سخن