1. ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

سحر رضایی؛ آراس رسولی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-182

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.33017.1769

چکیده
  از جمله مواردی که می تواند با طلاق مرتبط باشد، سکوت زناشویی است. سکوت زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به مشکلات زناشویی و پذیرش منفعلانه تعارضات و سرکوب نمودن هیجانات در خود. سنجش سکوت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایایی و با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 187-211

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.23524.1583

چکیده
  در کنار ساخت، تدوین و اعتباریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی باید مقیاسی تدوین می شد که بتواند به‌خوبی معنا و مفهومی را که از موبایل در ذهن افراد متبادر می شود، توصیف و تبیین نماید؛ لذا مقیاس افتراق معنایی مفهوم تلفن همراه به‌عنوان مکمل و پشتوانه معنایی پرسشنامه ی بی موبایل هراسی تدوین شد؛ بنابراین می توان هدف از پژوهش حاضر را ساخت ...  بیشتر

3. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6150

چکیده
  زمینه: همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه‌ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته می‌شود. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌موبایل‌هراسی است. روش: دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را ...  بیشتر

4. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

کریم سواری

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 126-142

چکیده
  زمینه: ازآنجایی‌کهدر قرن بیستم از اعتیاد به تلفن همراه به‌عنوان یک اختلال وسواسی و اعتیاد گونه یادشده است، استفاده مفرط از آن می‌تواند زمینه اعتیاد به آن را فراهم کند. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه است. روش: دانش‌آموزان دختر و پسر سوم مقطع متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک اهواز ...  بیشتر