کلیدواژه‌ها = روایی سازه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 191-212

10.22054/jem.2019.37779.1857

شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی


2. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانهای پیشرفت در دانشجویان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 189-220

10.22054/jem.2018.27645.1659

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج


3. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1395، صفحه 77-97

10.22054/jem.2016.5737

امید شکری؛ محمد حسین سنایی پور؛ زهرا رویایی؛ زهرا قره تپه ای


4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خود‌ناتوان‌سازی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 97-117

10.22054/jem.2015.1789

محمد سیدصالحی؛ علی دلاور