کلیدواژه‌ها = کودکان
تعداد مقالات: 3
2. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه معرفت شناسی شخصی در کودکان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 121-146

10.22054/jem.2018.9796.1292

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ جعفر حسنی؛ محمد حسین عبداللهی


3. هنجاریابی آزمون بندر ـ گشتالت II در کودکان 11 ـ4 ساله شهر شیراز

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 170-195

افروز بهرامیان؛ حبیب هادیان فرد؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی