کلیدواژه‌ها = روایی و پایایی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه برمبنای مدل سرکوال

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 205-228

10.22054/jem.2020.41995.1920

افشین افضلی؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی


2. ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 27-45

10.22054/jem.2019.40348.1903

یاسمین امینی مقدم؛ علی محمد رضایی؛ شاهرخ مکوند حسینی


3. بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان(ASTI) در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 241-255

10.22054/jem.2017.20160.1496

مهران فرهادی؛ گلاویژ علیزاده بوکانی؛ رسول کردنوقابی