نویسنده = شیخ الاسلامی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 175-188

10.22054/jem.2019.34595.1800

علی شیخ الاسلامی؛ سعید خاکدال


2. اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 29-47

10.22054/jem.2017.15068.1405

علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه رجب پور نیک نام