بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت یادگیری دیجیتالی معلمان

محمد محمدی پور؛ شبنم نورالهی

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67314.3360

چکیده
  شایستگی‌های سواد دیجیتالی نقش محوری در رشد حرفه‌ای معلمان دارد. بااین‌وجود، فقدان ابزار کارآمد برای سنجش یادگیری دیجیتالی معلم، تحقیقات در این زمینه را با مشکل روبرو کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت یادگیری دیجیتالی زیمر، مک تیگو و ماتسودا (2021) بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

میزان توجه سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت‌بدنی

طیبه ارشاد؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا نیک بخش

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22054/jem.2023.64560.3321

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان توجه سند برنامه درسی ملی به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت‌بدنی انجام شد. تحقیق، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، سند برنامه درسی ملی است که به روش هدفمند تمام بخش‌های آن به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه وارسی بود که توسط محقق تهیه شد و روایی محتوایی آن ...  بیشتر

طراحی یک آزمون اندازه واژگانی مبتنی بر واژه‌های پایه زبان فارسی

رضا مراد صحرایی؛ مینا حامدی

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 55-85

https://doi.org/10.22054/jem.2023.64873.3330

چکیده
  آزمون‌سازی بخش مهمی از آموزش هر زبان و بخش مهمی از یادگیری زبان است. آزمون اندازه واژگانی یکی از انواع آزمون‌های تعیین سطح است که برای مشخص‌کردن میزان دانش واژگانی زبان‌آموزان و پیش‌بینی بهترین آموزش بر اساس دانش زبان‌آموزان به کار می‌رود. این آزمون در بسیاری از زبان‌های دنیا طراحی شده اما تاکنون برای زبان فارسی انجام نشده است. ...  بیشتر

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استاندارد ایزو9126

روشن احمدی؛ بهاره محمدی

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 87-112

https://doi.org/10.22054/jem.2023.66727.3350

چکیده
  هدف این پژوهش، ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استاندارد ایزو 9126 بود. بدین منظور، پرسشنامه ای بر اساس مرور نظام مند مبانی نظری و با در نظر گرفتن شاخص های ایزو 9126 طراحی شد. برای تحلیل سئوالات از روش های محاسبه درجه دشواری، ضریب تمیز و روش لوپ و برای اعتباریابی از روش های روایی ...  بیشتر

فراتحلیل اثربخشی آموزش تربیت جنسی بر متغیرهای روانشناختی

ابوالقاسم یعقوبی؛ محیا حسینی؛ فرشته مطهری فر

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67327.3361

چکیده
  فراتحلیل اثربخشی آموزش تربیت جنسی بر متغیرهای روانشناختیهدف پژوهش حاضر بررسی نتایج کمی حاصل از پژوهش‌های آزمایشی انجام گرفته در زمینه تاثیر تربیت جنسی در والدین و فرزندان با بهره-گیری از روش فراتحلیل در بین سال‌های1394- 1400 در ایران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پژوهش‌های مرتبط با تربیت جنسی است که در نشریات علمی پژوهشی چاپ شده است. ...  بیشتر

برآورد تعداد خوشه‌ها در تکنیک طبقه‌بندی ماتریس‌های نامنفی

ریحانه رحیمی؛ جلیل یونسی؛ علی مقدم‌زاده؛ محمد عسگری

دوره 13، شماره 50 ، دی 1401، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22054/jem.2023.68624.3384

چکیده
  استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف در جهت رسیدن به بهترین نتایج و ایجاد هم‌افزایی بین آن‌ها می‌تواند در بسیاری از مسائل راه‌گشا و کمک کننده باشد. داده‌کاوی آموزشی یکی از حوزه‌های نسبتاجدیدی است که می‌توان به کمک آن در حل مسائل آموزشی و بویژه مسائل حوزه سنجش و اندازه‌گیری اقدام کرد. اما قبل از استفاده از این روش‌ها باید تا حد ...  بیشتر