کلیدواژه‌ها = تحلیل عامل اکتشافی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 147-163

10.22054/jem.2020.39641.1895

سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ محمد عباسی؛ فیروزه غضنفری


2. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس " تاب‌آوری‌خانواده " سیکسیبی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 133-156

10.22054/jem.2015.792

کیانوش زهراکار؛ خبات کرمی؛ کاملیا بزرگمنش


3. کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 139-158

غلامرضا رجبی؛ سونا کارجو کسمایی