کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 91-114

10.22054/jem.2019.38198.1864

الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده


2. رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 33-54

حمیده پاک مهر؛ فاطمه میردورقی؛ علی غنایی چمن آباد؛ مرتضی کرمی