نویسنده = کرد نوقابی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه های ایرانی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 91-117

10.22054/jem.2020.40621.1906

فریبا منظمی تبار؛ رسول کرد نوقابی؛ خسرو رشید؛ ابوالقاسم یعقوبی


2. سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی 3 ابزار)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 187-212

10.22054/jem.2016.4020

رسول کردنوقابی؛ فائزه جهان؛ خسرو رشید؛ اکبر رضایی