نویسنده = مصرآبادی، جواد
تعداد مقالات: 3
1. انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 151-164

10.22054/jem.2018.19100.1477

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی


2. ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متوسطه

دوره 2، شماره 7، بهار 1391، صفحه 171-188

رحیم بدری گرگری؛ جواد مصرآبادی؛ مریم پلنگی؛ رحیمه فتحی