نویسنده = فرخی، نورعلی
تعداد مقالات: 5
2. فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 133-168

10.22054/jem.2013.5674

یوسف یوسفی؛ نورعلی فرخی


3. فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-25

فرزانه رعایی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی