نویسنده = مریم مقدسین
تعداد مقالات: 5
4. اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان (CAARS–S:SV)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 103-138

مریم مقدسین؛ محمدرضا فلسفی نژاد