کلیدواژه‌ها = هدایت تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کیفی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس تجربه زیسته مشاوران مدرسه

دوره 11، شماره 42، زمستان 1399

10.22054/jem.2021.58045.2128

مهدی وجدانی همت؛ آتوسا کلانتر هرمزی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش


2. تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 33-64

10.22054/jem.2017.14341.1390

سمیه کهدویی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی