نقش نگرش خطرپذیری افراد، سطوح مختلف جریمه و دشواری آزمون بر همبستگی بین توانایی و نمره خام در آزمون‌های چندگزینه‌ای سراسری ورود به دانشگاه

حسین سلطانی ابقاء؛ بلال ایزانلو

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 19-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.38705.1875

چکیده
  متداول‌ترین روش برای کاهش خطای ناشی از حدس، اعمال جریمه (نمره منفی) برای پاسخ‌های نادرست است. یکی از عوامل مؤثر بر میزان حدس، نگرش افراد نسبت به حدس زدن و خطر جریمه شدن است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف جریمه و دشواری آزمون‌ها بر رابطه بین توانایی و نمره خام افراد و تعیین جریمه بهینه در سطوح مختلف توانایی با توجه به نگرش خطرپذیری ...  بیشتر

تفکیک ابعاد متعامد از خوشه‌های سوال بر اساس هشت روش تعیین بعد در داده-های دو ارزشی: مورد آزمون ریاضی رشته ریاضی فیزیک کنکور 92-91٭

بلال ایزانلو؛ عباس بازرگان؛ ولی ... فرزاد؛ ناهید صادقی؛ امیر کاوسی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 207-240

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.795

چکیده
  زمینه: مشخص کردن ابعاد (عامل­ها) موجود در آزمون­ها اهمیت بسزایی برای سایر اهداف آزمون­سازی دارد. این موضوع در داده­های دو ارزشی اهمیت بیشتری داشته و با چالش­های بیشتری نیز همراه است. هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن ابعاد متعامد از خوشه­های سوال بر اساس مقایسه نتایج هشت روش تعیین ابعاد داده­های دو ارزشی است. روش: این روش­ها ...  بیشتر

کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی – تربیتی

مجتبی حبیبی؛ بلال ایزانلو؛ ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 81-104

چکیده
  زمینه: از نظر کرلینجر تحلیل عاملی یک روش آماری در جهت اصل ایجاز علمی است. این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هر چه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید. هدف: هدف مقاله حاضر کاربرد تحلیل عاملی برای وزن دهی به گویه های موجود در مقیاس های روان شناختی و تربیتی ...  بیشتر

تغییرناپذیری پارامترها در نظریه سؤال پاسخ و تحلیل عاملی تأییدی: توصیف و مقایسه دو رویکرد براساس داده‏های تجربی

مجتبی حبیبی؛ فاطمه مرادی؛ بلال ایزانلو

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، ، صفحه 1-27

چکیده
  :بحث تغییرناپذیری سؤال‏ها و آزمون‏ها در سنجش از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تغییرناپذیری پارامترها براساس دو رویکرد سؤال پاسخ و تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. روش: ابتدا مبانی هر دو رویکرد پیرامون تغییرناپذیری اندازه­گیری مورد بحث قرار گرفت و سپس شیوه هر دو رویکرد در تغییرناپذیری پارامترهای سؤال ...  بیشتر