نویسنده = بهرام صالح صدق پور
تعداد مقالات: 2
1. باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 19-45

10.22054/jem.2018.21476.1527

بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی


2. ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 21-44

10.22054/jem.2015.788

محمدرضا محمدی سلیمانی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ بهرام صالح صدق پور؛ شهرزاد سنجری