نویسنده = سیامک طهماسبی
تعداد مقالات: 2
1. مقیاس کوتاه الکترونیکی مشکلات سلامت روانی نوجوانان متوسطه یکم- نسخه معلم

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399

10.22054/jem.2021.54478.2078

پروین صالح زاده؛ سعید اکبری زردخانه؛ علی محمد زنگانه؛ نادر منصورکیایی؛ محمد مصطفوی؛ سیدعین اله طیموری؛ محسن جلالت دانش؛ سیامک طهماسبی


2. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سلامت معنوی در مربیان مهدهای کودک شهر تهران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 71-89

10.22054/jem.2020.43414.1927

زهره موسی زاده؛ سیامک طهماسبی؛ حبیب مسعودی فرید